Upphandlingar

Aktuella upphandlingar

Samtliga upphandlingar som annonserats i regionen via e-Avrop samlas i Östgötaportalen.

Upphandlingscenter

Upphandlingscenter är den gemensamma upphandlingsenheten för Norrköpings och Linköpings kommun. Centret är en del av verksamheten i Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen.

Kontakt