Informationsskrifter

Kontoret tar fram information med tips, råd och anvisningar i olika miljö- och hälsoskyddsfrågor. Ibland sker det tillsammans med andra kommuner eller inom MÖTA som är ett miljösamarbete i Östergötlands län.

Avlopp

Planera för avlopp (, 356.4 kB)

Små enskilda avlopp - vad kostar det? (, 329.1 kB)

Skötsel av avloppsanordningar (, 258 kB)

Information om torra toaletter - Dasspappret (, 186.9 kB)

Förslag till kontrollplan för utförande av enskilda avloppsanordningar (, 109.4 kB)

Entreprenörslistan (, 101.2 kB)

Hälsoskydd

Egenkontroll

Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan - Folkhälsomyndigheten (, 1.5 MB)

Smittskydd

Broschyr om legionella - framtagen inom MÖTA (, 47.4 kB)

Småskalig eldning

Elda rätt - skrift från Naturvårdsverket (, 866.2 kB)

Livsmedel

Märkning av livsmedel (, 221.6 kB)
Nya regler för märkning av livsmedel från 13 december 2014 (pdf, 221.6KB, 11 dec 2014)

Miljöskydd

Avfall

Hantering av avfall som uppkommer i egen verksamhet (, 30.4 kB)

Information och tips om farligt avfall (, 910.4 kB)
För dig som hanterar farligt avfall i din verksamhet

Information om att använda avfall för anläggningsändamål (, 29.5 kB)

Certifierade bergvärmeborrare

Krav på certifiering för brunnsborrare av bergvärme (, 465.4 kB)

Cisterner

Cistern inomhus - MÖTA (, 255.7 kB)

Cistern ovan mark utomhus - MÖTA (, 238.7 kB)

Cistern i mark - MÖTA (, 369.7 kB)

Brandfarliga vätskor inom vattenskyddsområde - MÖTA (, 326.6 kB)

Information om att ta cistern ur bruk (, 159.5 kB)

Dagvatten

Riktlinjer för dagvattenhantering i Norrköpings kommun (, 963.4 kB)

Driftsstörning

Rutin för rapportering av driftstörning eller incident

Egenkontroll

Egenkontroll: miljöbalkens krav - MÖTA (, 839.4 kB)

Fordon

Miljöregler för dig som driver mindre fordonsverkstad eller fordonstvätt (, 1024 kB)

Förorenade områden

Information om miljöteknisk undersökning (, 272.2 kB)

Jordbruk

Anmälan krävs för mottagande av gödselmedel (, 26.2 kB)

Information till lantbruk om vanliga brister vid tillsyn (, 222 kB)

Information om mottagande av slam (, 41.9 kB)

Information inom Möta - Stallgödsel i stuka på fält (, 42 kB)

Information - Nedgrävning av häst (, 28.9 kB)

Kemikalier

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt (, 1 MB)

Köldmedia

Information om rapportering av köldmedia (, 216.4 kB)

Oljeavskiljare

Information om oljeavskiljare - MÖTA (, 299.3 kB)

Kontakt