Gång- och cykelväg Finspångsvägen

Karta gång-och cykelväg Finspångsvägen

Kartbild med röd markering som visar var den nya gång- pch cykelvägen byggs. Klicka på bilden för att se den i större storlek.

En ny gång- och cykelväg ska byggas i Svärtinge mellan Tingsbrötsvägen och Norrköpings kommungräns.

Gång- och cykelvägen längs Finspångsvägen kommer ge en trygg förbindelse till Svärtinge service, Norrköpings tätort samt till Finspång, via den nyligen anlagda gång- och cykelvägen mellan kommungränserna och Finspång tätort.

Befintlig väg kommer att smalnas av till 6,5 meter och den upphöjda gång- och cykelvägen kommer att byggas på motsatta sidan mot Glan. En översyn av belysning samt dagvattenhantering ingår också i projektet.

Planerad publicering i e-avrop: december 2017

Planerad byggstart: mars 2018

Planerat färdigställande: höst 2018

Kontakt: Natanael Ljung projektledare, telefon: 0708-44 01 89.
Fredrik Odin, projektsamordnare, tekniska kontoret. E-post: fredrik.odin@norrkoping.se, telefon: 011-15 13 98.

Kontakt