Stadsarkiv

Stadsarkivet är Norrköpings kommuns arkivinstitution och den kommunala arkivmyndighetens förvaltning. Det kan sägas vara Norrköpings kommuns minne. I arkivet finns handlingar från 1384 och framåt i tiden.

Här finns huvudsakligen Norrköpings kommuns och dess kommunala föregångares arkiv. Men det finns också enskilda (privata) arkiv som privatpersoner, företag, stiftelser, föreningar och andra organisationer har deponerat eller lämnat till stadsarkivet som gåva.

Forskare och allmänhet har tillgång till forskarrum och till forskarservice av utbildad personal. Samtliga kommunala arkiv är enligt offentlighetsprincipen, tillgängliga för forskning. För handlingar som rör enskilda personer kan det finnas inskränkningar enligt sekretesslagen.

Hitta i arkiven

Sök i arkiven

Beställ material från arkivet

Beställ betyg

Forska om NorrköpingPDF (pdf, 173.7 kB)

Kvällsöppet tisdag 21 november

Tisdagen 21 november har vi utökad öppettid till klockan 19.

I samband med firandet av Arkiv 400 kommer stadsarkivet att ha förlängt öppethållande för besökare vid ett par tillfällen.

Arkiv 400 firar att det år 2018 är 400 år sedan Riksarkivet grundades. När Riksarkivet grundades år 1618 var det startskottet inte bara för ett statligt arkiv utan för hela Sveriges arkivväsende.

År 2018 är det även 50 år sedan stadsarkivet startade sin verksamhet.

Exempel från arkiven

Kontakt

Stadsarkivet
Norrköpings kommun
601 81 Norrköping
011-15 00 00

Besöksadress
Rådhuset, ingång från gården.

Öppettider
Måndag-fredag 09.00-11.45, 13.15-16.00

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter