Funktionshindersföreningar

Funktionshindersföreningar i Norrköpings kommun kan bland annat söka föreningsbidrag från kultur- och fritidsnämnden för sin verksamhet. Nedan hittar du information och ansökningsblanketter.

Filerna finns både i pdf- och docx-format.

Regler för fördelning av bidrag till funktionshindersföreningar i Norrköping

Ansökningsblankett 2017

Kontakt