Sök föreningsstöd för socialt inriktad verksamhet

Från och med 2018 kommer föreningar som tidigare sökt Föreningsbidrag för socialt inriktad verksamhet hos Socialkontoret i första hand söka det nya bidraget Verksamhetsbidrag - Demokrati och Inkludering hos kultur- och fritidskontoret.

För föreningar som söker verksamhetsbidrag för 2018 är sista ansökningsdatum detsamma som tidigare, det vill säga den 15 oktober 2017. Sista ansökningsdag för verksamhetsbidrag avseende 2019 kommer vara i enlighet med de nya bidragsreglerna.

Översikt - Steg 1 av 4

1. Vem kan ansöka?

Verksamhetsbidraget för demokrati och inkludering riktar sig till föreningar som bedriver lokal, utåtriktad verksamhet för boende i Norrköpings kommun. Syftet med bidraget är att främja demokrati och inkludering i samhället.

För att söka bidraget ska föreningen

  • uppfylla kraven i allmänna bestämmelser för att söka kultur- och fritidsnämndens föreningsbidrag
  • bedriva kontinuerlig verksamhet som är öppen för alla inom målgruppen
  • bedömas ha kompetens som motsvarar verksamhetens syfte

Samverkan mellan det civila samhället och Norrköpings kommun - Norrköpings kommun

Kontakt