Sök investerings- och upprustningsstöd

Syfte

Ge föreningar med egen eller lång tid arrenderad anläggning stöd vid större nyanläggningar, om- och tillbyggnader eller reparationer. Ansökningar från ungdomsföreningar som kommunen godkänt prioriteras.


Villkor

  • Föreningen måste vara godkänd som bidragsberättigad förening.
  • Ansökningar från registrerad ungdomsförening prioriteras.
  • Stödet gäller inte för kapitalvaror eller andra inventarier som inte har koppling till föreningsverksamheten.
  • Föreningen får inte köpa in byggmaterial eller göra annan investering eller åtgärd innan beslut har fattats. Om inte synnerliga skäl finns. I särskilda fall kan du få dispens efter motiverad ansökan.

Broschyr med bidragsregler för kultur- och fritidsverksamhet i NorrköpingPDF (pdf, 859.4 kB)


Ansökan

Ansök om investerings- och upprustningsstöd

Ansökan lämnas eller skickas till kultur- och fritidskontoret senast den 1 november.

Postadress:
Norrköpings kommun
Kultur- och fritidskontoret
601 81 Norrköping

Besöksadress:
Wilhelm Wibergsgata 174

E-postadress:
kultur.fritid@norrkoping.se

Kontakt