Sök produktionsstöd

Syfte

Främja produktioner, främst scenkonst, som har hög kvalitet. Produktionerna ska också vara tillgängliga för invånare i kommunen.


Villkor

Produktionsbidraget är ett förhandsstöd för produktioner av kulturprogram.

  • Bidraget ska användas för kostnader vid en uppsättning. Till exempel regi, scenografi, rättigheter, koreografi, komposition, manus, ljus, ljud, kostym, mask med mera.
  • Endast kostnader före premiär eller motsvarande är bidragsberättigade.
  • Sökande ska redovisa kontakter med andra bidragsgivare.

Broschyr med bidragsregler för kultur- och fritidsverksamhet i NorrköpingPDF (pdf, 1.3 MB)


Ansökan

Ansök om produktionsstöd

Ansökan ska innehålla:

  • utförlig beskrivning av den planerade produktionen/projektet
  • ekonomisk kalkyl över kostnader och intäkter
  • tidsplan
  • bifogad verksamhetsberättelse
  • bifogad ekonomisk berättelse
  • bifogad revisionsberättelse från föregående verksamhetsår.

Det finns två ansökningstillfällen per år, 15 januari och 15 september.

Ansökningsblanketten lämnas eller skickas till kultur- och fritidskontoret.

Postadress:
Norrköpings kommun
Kultur- och fritidskontoret
Wilhelm Wibergs gata 174
601 81 Norrköping

Besöksadress:
Wilhelm Wibergs gata 174

E-postadress:
kultur.fritid@norrkoping.se