Sök utvecklingsbidrag

Syfte

Föreningar ges möjlighet att driva projekt som riktar sig till målgruppen ungdomar 10-20 år.

Villkor

För att kunna får utvecklingsbidrag ska verksamheten bedrivas i projektform.

Verksamheten ska rikta in sig på följande områden:

  • Öka deltagandet hos ungdomsgrupper som står utanför föreningslivet.
  • Främja flickors deltagande i föreningslivet.
  • Motverka främlingsfientlighet och våld.
  • Öka ungdomars inflytande och delaktighet i föreningsverksamhet
  • Öka ungdomars aktivitet ur ett folkhälsoperspektiv.

Även andra projekt som kan främja ungdomars utveckling och delaktighet i föreningsverksamhet kan få stöd.

Broschyr med bidragsregler för kultur- och fritidsverksamhet i NorrköpingPDF (pdf, 1.3 MB)

Ansökan

Ansök om utvecklingsbidrag för ungdomsverksamhet

Lämna eller skicka ansökan till kultur- och fritidskontoret senast tre månader innan projektet startar.

Postadress:
Norrköpings kommun
Kultur- och fritidskontoret
Wilhelm Wibergs gata 174
601 82 Norrköping

Besöksadress:
Wilhelm Wibergs gata 174

E-postadress:
kultur.fritid@norrkoping.se

Kontakt