Klart med privata utförare inför Eget val inom hemtjänsten

Publicerad 12 oktober 2017 10:00

I februari 2018 inför Norrköpings kommun Eget val inom hemtjänsten. Nu är det avgjort vilka privata utförare som blivit godkända och vilka hemtjänsttagarna har att välja på. Den som inte vill välja fortsätter med kommunen som utförare av hemtjänst.

För att förbättra kvaliteten och skapa större inflytande för hemtjänsttagare beslutade kommunfullmäktige i januari 2016 om införande av LOV, lagen om valfrihetssystem. I Norrköpings kommun kallas det Eget val inom hemtjänsten. Det innebär att alla som har hemtjänst ska kunna välja mellan en certifierad privat utförare eller fortsätta med den kommunala hemtjänsten.

15 privata utförare ansökte om certifiering och nu har 7 godkänts. Hemtjänsttagare som gör sitt val under perioden 3-24 november får sin nya utförare från och med den 27 februari 2018. Valet gäller vem som ska utföra hemtjänst dagtid mellan klockan 07.00 och 22.00. Övrig tid är Norrköpings kommun hemtjänstutförare. Medan kommunen har ansvar för hela Norrköpings geografiska område, har de privata utförarna valt vilket eller vilka områden de arbetar i.

Hemtjänsten kostar lika mycket oavsett vilken godkänd utförare man väljer och det går att när som helst byta utförare utan att motivera varför.

– Hemtjänsten beviljas av kommunen utifrån behov, precis som tidigare. De som inte gör något val fortsätter med kommunen som hemtjänstutförare. Alla utförare måste följa samma regler, lagar och riktlinjer om hur hemtjänst ska utföras. Kommunen följer upp samtliga hemtjänstutförare regelbundet, säger Susanne Stråhle, samordnare för LOV i hemtjänsten. 

– Det är glädjande att vi har klart med vilka utförare som Norrköpings hemtjänsttagare kan välja mellan och att det kommer att finnas minst två utförare i varje del av kommunen. Det är en bra början, säger Eva-Britt Sjöberg (KD) 

De godkända privata hemtjänstutförarna är:

  • Adeocare AB, geografiskt område 1,2,3
  • Aleris Omsorg AB, geografiskt område 1,2,3
  • Auxilia Hemtjänst AB, geografiskt område 1,2,3
  • Genuin Omsorg Sverige AB, geografiskt område 1,2,3
  • Vionord Omsorg & Service, geografiskt område 1,2
  • Inspirera Hemtjänst AB, geografiskt område 1,2,3,5,6
  • QviMo AB, geografiskt område 1,2,3,4


Kartor och mer information om de geografiska områdena.PDF (pdf, 428 kB)

  • Under valperioden får alla som i dag har hemtjänst information och valblankett i brevlådan. Dessa kommer också finnas att hämta på förvaltningshuset Rosen och Norrköpings stadsbibliotek.

Den 11 och 18 november klockan 10.00–14.00 hålls en mässa på Renströmmen där hemtjänsttagare och deras närstående har möjlighet att träffa godkända utförare.

Mer information om Eget val inom hemtjänsten finns på www.norrkoping.se/hemtjanst.