Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följande:

  • Protokoll - När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Delegationsbeslut - Tillkännagivande om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd publiceras på anslagstavlan. Tidsperiod för överklagande av delegationsbeslutet anges på tillkännagivandet.
  • Sammanträden - På anslagstavlan kan du få reda på när kommunfullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden - Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget: 2018-05-04

Tas ner: $kommun.unpublishDate

Datum för sammanträde: 2018-05-28

Kommunfullmäktiges nästa möte

Anslag av protokoll

Anslaget: 2018-05-18

Tas ner: 2018-06-12

Datum för sammanträde: 2018-05-02

Organ/nämnd: Byggnads och miljöskyddsnämndens Tillståndsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Bygg- och miljökontoret

Paragrafer: 15-19

Anslaget: 2018-05-18

Tas ner: 2018-06-12

Datum för sammanträde: 2018-05-16

Organ/nämnd: Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Bygg- och miljökontoret

Paragrafer: 120, 121, 123, 124,129, 130

Anslaget: 2018-05-09

Tas ner: 2018-05-30

Datum för sammanträde: 2018-05-07

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: §§ 217-219, 228

Anslaget: 2018-05-21

Tas ner: 2018-06-13

Datum för sammanträde: 2018-05-07

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: §§ 204-216, 220-227, 229-238

Anslaget: 2018-05-16

Tas ner: 2018-06-06

Datum för sammanträde: 2018-05-09

Organ/nämnd: Kommunstyrelsens personalutskott

Förvaringsplats av protokoll: Rådhuset

Paragrafer: § 27 - 32

Anslaget: 2018-05-09

Tas ner: 2018-05-31

Datum för sammanträde: 2018-05-07

Organ/nämnd: Socialnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 397-398

Anslaget: 2018-05-17

Tas ner: 2018-06-08

Datum för sammanträde: 2018-05-16

Organ/nämnd: Socialnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 62-63, 65-66, 70

Anslaget: 2018-05-08

Tas ner: 2018-05-30

Datum för sammanträde: 2018-04-25

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 364-394

Anslaget: 2018-05-09

Tas ner: 2018-05-31

Datum för sammanträde: 2018-05-08

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 399-403

Anslaget: 2018-05-17

Tas ner: 2018-06-08

Datum för sammanträde: 2018-05-08

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 404-442

Anslaget: 2018-05-16

Tas ner: 2018-06-08

Datum för sammanträde: 2018-05-15

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 443-448

Anslaget: 2018-05-24

Tas ner: 2018-06-15

Datum för sammanträde: 2018-05-23

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 449-453

Anslaget: 2018-05-16

Tas ner: 2018-06-07

Datum för sammanträde: 2018-05-15

Organ/nämnd: Stadsplaneringsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Stadsbyggnadskontoret

Paragrafer: 103-104, 119,121 och 123 omedelbar justering

Anslaget: 2018-05-24

Tas ner: 2018-06-16

Datum för sammanträde: 2018-05-15

Organ/nämnd: Stadsplaneringsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Stadsbyggnadskontoret

Paragrafer: 102-131 exkl §§103-104, 119, 121 och 123

Anslaget: 2018-05-18

Tas ner: 2018-06-01

Datum för sammanträde: 2018-05-17

Organ/nämnd: Tekniska nämnden

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Paragrafer: 82 & 84

Anslaget: 2018-05-24

Tas ner: 2018-06-15

Datum för sammanträde: 2018-05-17

Organ/nämnd: Tekniska nämnden

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Paragrafer: 77-81, 83, 85-100

Anslaget: 2018-05-17

Tas ner: 2018-06-08

Datum för sammanträde: 2018-05-16

Organ/nämnd: Utbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Utbildningskontoret

Paragrafer: 64

Anslaget: 2018-05-25

Tas ner: 2018-06-18

Datum för sammanträde: 2018-05-16

Organ/nämnd: Utbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Utbildningskontoret

Paragrafer: 62-63,65-73

Anslaget: 2018-05-08

Tas ner: 2018-05-30

Datum för sammanträde: 2018-05-24

Organ/nämnd: Utskottet för infrastruktur och stadsutveckling

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: §§ 5-7

Anslaget: 2018-05-23

Tas ner: 2018-06-14

Datum för sammanträde: 2018-05-17

Organ/nämnd: Valnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 24

Anslaget: 2018-05-03

Tas ner: 2018-05-25

Datum för sammanträde: 2018-04-18

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 43-51

Anslaget: 2018-05-16

Tas ner: 2018-06-07

Datum för sammanträde: 2018-05-16

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 53, 54, 59, 60, 61, 63

Anslaget: 2018-05-04

Tas ner: 2018-05-26

Datum för sammanträde: 2018-05-03

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämndens utskott

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 90-98

Anslaget: 2018-05-14

Tas ner: 2018-06-03

Datum för sammanträde: 2018-04-23

Organ/nämnd: $protokoll.organ

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: §§ 57-72, 74-76

Anslaget: 2018-05-21

Tas ner: 2018-06-07

Datum för sammanträde: 2018-05-17

Organ/nämnd: Överförmyndarnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Paragrafer: 97

Andra anslag och kungörelser

Detaljplaner

Anslaget: 2018-05-04

Tas ner: 2018-06-20

Händelö 2:41 (Öna), Kvillinge

Kungörelse

Tillkännagivande av delegationsbeslut som ej hanteras i nämnd

Det finns inga meddelanden just nu

Övriga anslag

Anslaget: 2018-03-08

Tas ner: 2018-06-09

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2018-03-19

Tas ner: 2018-06-19

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2018-03-21

Tas ner: 2018-06-21

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2018-05-03

Tas ner: 2018-08-03

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Kontakt