Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följande:

  • Protokoll - När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Delegationsbeslut - Tillkännagivande om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd publiceras på anslagstavlan. Tidsperiod för överklagande av delegationsbeslutet anges på tillkännagivandet.
  • Sammanträden - På anslagstavlan kan du få reda på när kommunfullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden - Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Det finns inga meddelanden just nu

Anslag av protokoll

Anslaget: 2018-01-16

Tas ner: 2018-02-08

Datum för sammanträde: 2018-01-08

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: $protokoll.storage

Paragrafer: §§ 1-23

Anslaget: 2018-01-15

Tas ner: 2018-02-05

Datum för sammanträde: 2018-01-15

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: $protokoll.storage

Paragrafer: § 32

Anslaget: 2018-01-08

Tas ner: 2018-01-30

Datum för sammanträde: 2017-12-21

Organ/nämnd: Samordningsförbundet Östra Östergötland

Förvaringsplats av protokoll: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Paragrafer: §§ 148-166

Anslaget: 2018-01-05

Tas ner: 2018-01-29

Datum för sammanträde: 2017-12-20

Organ/nämnd: Socialnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: §§ 149-170

Anslaget: 2018-01-05

Tas ner: 2018-01-29

Datum för sammanträde: 2017-12-27

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: § 1057-1067

Anslaget: 2018-01-05

Tas ner: 2018-01-29

Datum för sammanträde: 2018-01-03

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: §12-15

Anslaget: 2018-01-10

Tas ner: 2018-02-01

Datum för sammanträde: 2018-01-03

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: §§ 1-11, 16-41

Anslaget: 2018-01-10

Tas ner: 2018-02-01

Datum för sammanträde: 2018-01-08

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: §§ 42-53

Andra anslag och kungörelser

Detaljplaner

Anslaget: 2018-01-08

Tas ner: 2018-01-30

Kroken 13 (Utloppet), Nordantill

Kungörelse-lagakraft.pdf

Tillkännagivande av delegationsbeslut som ej hanteras i nämnd

Det finns inga meddelanden just nu

Övriga anslag

Anslaget: 2018-01-09

Tas ner: 2018-01-30

Förvaringsplats av protokoll: Kommunrevisionen

Anslaget: 2018-01-08

Tas ner: 2018-01-29

Kungörelse - Flyttade fordon.pdf

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Kontakt