Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följande:

  • Protokoll - När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Delegationsbeslut - Tillkännagivande om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd publiceras på anslagstavlan. Tidsperiod för överklagande av delegationsbeslutet anges på tillkännagivandet.
  • Sammanträden - På anslagstavlan kan du få reda på när kommunfullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden - Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Det finns inga meddelanden just nu

Anslag av protokoll

Anslaget: 2018-02-26

Tas ner: 2018-03-21

Datum för sammanträde: 2018-02-15

Organ/nämnd: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Paragrafer: §§ 1-20

Anslaget: 2018-03-09

Tas ner: 2018-04-03

Datum för sammanträde: 2018-03-06

Organ/nämnd: Byggnads och miljöskyddsnämndens Tillståndsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Bygg- och miljökontoret

Paragrafer: 7-8, 10-11, 13

Anslaget: 2018-02-28

Tas ner: 2018-03-22

Datum för sammanträde: 2018-02-14

Organ/nämnd: Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Bygg- och miljökontoret

Paragrafer: 21, 24-32, 34-43

Anslaget: 2018-03-09

Tas ner: 2018-03-28

Datum för sammanträde: 2018-03-06

Organ/nämnd: Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Bygg- och miljökontoret

Paragrafer: 9,12

Anslaget: 2018-02-28

Tas ner: 2018-03-21

Datum för sammanträde: 2018-02-26

Organ/nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: §§ 27, 37-38

Anslaget: 2018-03-14

Tas ner: 2018-04-05

Datum för sammanträde: 2018-02-26

Organ/nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: §§ 23-26, 28-36, 39-41

Anslaget: 2018-02-28

Tas ner: 2018-03-23

Datum för sammanträde: 2018-02-12

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: §§ 58-67, 73-78, 80-84

Anslaget: 2018-03-09

Tas ner: 2018-04-03

Datum för sammanträde: 2018-02-27

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: §§ 85-86

Anslaget: 2018-03-06

Tas ner: 2018-03-26

Datum för sammanträde: 2018-03-05

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: §§ 98-99, 106

Anslaget: 2018-03-16

Tas ner: 2018-04-06

Datum för sammanträde: 2018-03-05

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: §§ 87-97, 100-105, 107-109

Anslaget: 2018-03-15

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Datum för sammanträde: 2018-03-06

Organ/nämnd: Kommunstyrelsens personalutskott

Förvaringsplats av protokoll: Rådhuset

Paragrafer: § 12-17

Anslaget: 2018-03-19

Tas ner: 2018-04-12

Datum för sammanträde: 2018-03-08

Organ/nämnd: Räddningstjänsten Östra Götaland

Förvaringsplats av protokoll: Räddningstjänsten Östra Götaland

Paragrafer: §§ 11-24

Anslaget: 2018-03-12

Tas ner: 2018-04-04

Datum för sammanträde: 2018-03-02

Organ/nämnd: Samordningsförbundet Östra Östergötland

Förvaringsplats av protokoll: Samordningsförbundet Östra Östergötland

Paragrafer: §§ 16-32

Anslaget: 2018-02-08

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Datum för sammanträde: 2018-02-07

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: §§ 111-113

Anslaget: 2018-02-28

Tas ner: 2018-03-22

Datum för sammanträde: 2018-02-21

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 153-192

Anslaget: 2018-02-28

Tas ner: 2018-03-22

Datum för sammanträde: 2018-02-28

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 193-194

Anslaget: 2018-03-08

Tas ner: 2018-04-03

Datum för sammanträde: 2018-02-28

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 195

Anslaget: 2018-03-08

Tas ner: 2018-04-03

Datum för sammanträde: 2018-03-06

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 196-252

Anslaget: 2018-03-08

Tas ner: 2018-04-03

Datum för sammanträde: 2018-03-07

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 253-255, 267

Anslaget: 2018-03-13

Tas ner: 2018-04-05

Datum för sammanträde: 2018-03-07

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 256-266

Anslaget: 2018-03-13

Tas ner: 2018-04-05

Datum för sammanträde: 2018-03-13

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 268

Anslaget: 2018-02-26

Tas ner: 2018-03-20

Datum för sammanträde: 2018-02-15

Organ/nämnd: Tekniska nämnden

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Paragrafer: §19-39

Anslaget: 2018-03-02

Tas ner: 2018-03-26

Datum för sammanträde: 2018-03-02

Organ/nämnd: Utbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Utbildningskontoret

Paragrafer: 24-26

Anslaget: 2018-03-05

Tas ner: 2018-03-27

Datum för sammanträde: 2018-02-15

Organ/nämnd: Utbildningsnämndens lokalutskott

Förvaringsplats av protokoll: Utbildningskontoret

Paragrafer: 2-9

Anslaget: 2018-03-06

Tas ner: 2018-03-28

Datum för sammanträde: 2018-02-14

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: §§ 16, 18-19, 21-24, 26-29

Anslaget: 2018-03-08

Tas ner: 2018-03-30

Datum för sammanträde: 2018-03-07

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämndens utskott

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: §§ 10-24

Andra anslag och kungörelser

Detaljplaner

Det finns inga meddelanden just nu

Tillkännagivande av delegationsbeslut som ej hanteras i nämnd

Det finns inga meddelanden just nu

Övriga anslag

Anslaget: 2018-01-08

Tas ner: 2018-04-05

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2018-01-29

Tas ner: 2018-04-30

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2018-03-08

Tas ner: 2018-06-09

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2018-03-19

Tas ner: 2018-06-19

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2018-03-19

Tas ner: 2018-04-19

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Kontakt