Förskola - så fungerar det

Översikt - Steg 1 av 12

1. Olika typer av förskoleverksamhet

Förskoleverksamhet

Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn från ett års ålder till de börjar skolan. Förskolan har en egen läroplan.

Allmän förskola

Allmän förskola:

  • Erbjuds till alla från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år till och med vårterminen det år barnet börjar i förskoleklass eller grundskola.
  • Gäller 15 timmar i veckan under samma läsårstider som förskoleklass och grundskola.
  • Kostar ingenting.

Familjedaghem

Familjedaghem är en form av pedagogisk omsorg för barn som är 1-6 år. Dagbarnvårdaren tar emot en liten barngrupp med blandade åldrar i sitt eget hem.

Nattomsorg

Nattomsorg innebär att ditt barn kan få omsorg på kvällar, nätter och helger. Nattomsorg finns bara i vissa stadsdelar.

Öppen förskola

Öppen förskola är en mötesplats som är öppen för alla barnfamiljer och erbjuder pedagogisk verksamhet för dig tillsammans med ditt barn. Det kostar inget att besöka den öppna förskolan. De öppna förskolorna arbetar tillsammans med barnhälsovården, socialtjänsten och mödravården i familjecentraler.

Fristående förskolor

Det finns ett antal fristående förskolor som inte drivs av kommunen. Om du vill ha en plats hos någon av dem, tar du själv kontakt med aktuell förskola. På hemsidan kan du se vilka fristående förskolor som finns i kommunen.