Fritidshem

Fritidshem finns för barn från förskoleklass till och med årskurs 3 under den tid av dagen som de inte går i skolan. Fritidshem erbjuds till barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar, samt till barn som har ett eget behov av verksamheten.

För äldre barn finns det även öppen 10–12-årsverksamhet på vissa fritidsgårdar. Det finns också möjlighet för vårdnadshavare att anmäla sitt barn som inskriven i 10–12-årsverksamheten. Vissa fritidsgårdar har korttidstillsyn för ungdomar med funktionsnedsättning.

För att ansöka om plats i fritidshem behöver du ha svenskt personnummer och en e-postadress. Ansökan gör du i vår e-tjänst.

När du har skickat in din ansökan samlas alla dina ärenden under Min sida i e-tjänsten. Här kan du:

  • Säga upp plats
  • Ändra närvarotid (om du börjat studera, arbeta eller blivit arbetslös)
  • Ändra inkomst
  • Ändra dina uppgifter (registrera e-postadress med mera)
  • Se information om ditt ärende.

För att kunna logga in och använda Min sida behöver du även ha e-legitimationen BankID eller Mobilt BankID.

Ladda gärna ner instruktionerna för hur du använder e-tjänsten.

Säg upp plats i fritidshem

Du måste säga upp platsen minst två månader innan ditt barn ska sluta på fritidshemmet. Uppsägningen räknas från det datum du sagt upp platsen. Du får sedan betala avgift i två månader från det datumet.

För elever som slutar årskurs 3 avslutas platsen automatiskt den 31 juli, om du inte själv sagt upp platsen tidigare.

Om du säger upp din plats, men tackar ja till en ny plats i förskola eller fritidshem inom de närmaste tre månaderna får du betala avgiften för hela den mellanliggande tiden.

Du säger upp din plats i e-tjänsten för förskola och fritidshem.

Om du inte har dator eller saknar svenskt personnummer

Om du inte har en dator, saknar svenskt personnummer eller av någon annan anledning inte kan ansöka om plats i e-tjänsten kan du gå till Servicekontoret, Drottninggatan 59 (Spiralens övervåning). En handläggare från utbildningskontorets finns på plats och kan hjälpa dig med din ansökan om plats i fritidshem.

Våra besökstider på Servicekontoret

Typer av plats i fritidshem

Arbetande eller studerande

Som arbetande eller studerande räknas du som har ett heltids- eller deltidsarbete, studerar eller har en praktikplats.

Arbetssökande eller föräldraledig

Om du är arbetssökande eller föräldraledig har ditt barn möjlighet att delta i fritidshemmets verksamhet upp till 8 timmar per vecka. Fritidshemmets personal avgör vilka tider som gäller. Fritidshemmet är inte öppet under sommarsemestern (oftast vecka 28-31), jullovet eller studiedagar.

Platsgaranti för arbetssökande

Du kan välja att ha en vilande plats, så kallad platsgaranti. Det innebär att ditt barn kan börja på fritidshemmet direkt om du börjar arbeta eller studera.

Lovplats

Om du bara behöver platsen under skolans lov och studiedagar kan ditt barn ha en lovplats. Inför dessa dagar anmäler du i god tid vilka dagar ditt barn ska vara på fritidshemmet. Du betalar 35 kr per dag som du har anmält behov av plats. Det går inte att växla fram och tillbaka mellan lovplats och fritidshemsplats.

Schema

Barnets närvarotid på fritidshemmet bestäms av den tid som vårdnadshavarna arbetar eller studerar plus restid. Schemat bestäms i en skriftlig överenskommelse mellan vårdnadshavare och fritidshemmet.

Schemablankett för närvarotid på fritidshem

 

Avgift för fritidshemsplats

Det finns bara en taxa för fritidshem, och den är inte beroende av hur mycket tid som barnet är på fritidshemmet. Hushållets inkomst avgör hur mycket du ska betala. Beloppen gäller från 1 januari 2017.

Fritidshem

Barn 1 (yngsta barnet)

Barn 2 och 3

Barn 4

Avgift

2% av inkomsten

1% av inkomsten

Ingen avgift

Max

908 kr/mån

454 kr/mån

0 kr/mån

Kontakt

Har du frågor kring fritidshem, kontakta placeringshandläggarna via kommunens växel.
Telefon: 011-15 00 00

Kontakt