Hitta familjedaghem

Ett alternativ till förskolan

För dig som vill ha mindre barngrupp och en lugn hemmiljö för ditt barn erbjuder kommunen familjedaghem/dagbarnvårdare. De ingår som en del av kommunens pedagogiska omsorg och omfattar barn i åldrarna ett till sex år.

Familjedaghemmet är en miljö där dagbarnvårdare ensam eller i grupp aktivt stödjer barnens utveckling och lärande.

Ett familjedaghem bedriver verksamheten i det egna hemmet där hemlagad, god näringsriktig mat serveras. Vi är måna om att barn och föräldrar får en nära, personlig kontakt med sin dagbarnvårdare.

Familjedaghem finns i följande områden:

  • Haga/Eneby
  • Nordantill/City/Ljura
  • Ektorp/Klockaretorpet
  • Hageby/Smedby/Brånnestad
  • Kuddby/Ljunga
  • Skärblacka

Så fungerar familjedaghem

Alla familjedaghem följer ”Allmänna råden för Pedagogisk omsorg” samt skollagen. Familjedaghem fokuserar på lek och utevistelse utifrån barnens intresse, kreativitet och fantasi. Barnen vistas i hemmiljö och deltar i de dagliga sysslorna som förekommer i ett hem, så kallad vardagspedagogik.

Tillsammans bedrivs pedagogisk verksamhet för olika åldersgrupper och intressen genom olika temaarbeten och gruppaktiviteter, exempelvis gymnastik, skogsutflykter och biblioteksbesök.

Det viktigaste i pedagogiken är barnens lärande, språk, lek och delaktighet. Tillsammans med den vuxne får barnen utveckla kommunikation, samarbete, empati och hur man löser konflikter. Vi lägger stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling, vilket sker genom samtal, sagoläsning, sångstunder, drama, bild och skapande.

Kontakt