Byt grundskola

Vill du ansöka om byte av skola för ditt barn fyller du i blanketten Skolblankett – ändring av skolgång.

Blanketten skickas till:
Utbildningskontoret, Placeringshandläggarna,
601 81 Norrköping.

Kontakt