Byt grundskola

Vill du ansöka om byte av skola för ditt barn gör du det i e-tjänsten för förskola, fritidshem och grundskola. Du kan ansöka om skolbyte om ni ska flytta till en annan adress eller om ditt barn behöver byta skola av annan orsak. Du kan inte planera ditt barns studiegång på längre sikt och ställa barnet i kö till en viss skola genom tjänsten skolbyte. I e-tjänsten kan du även göra följande:

  • Säga upp ditt barns skolplats om ni ska flytta från kommunen
  • Ändra dina kontaktuppgifter

Här loggar du in i e-tjänsten för förskola, fritidshem och grundskola

Skolbyte - så här går det till

  • När du har skickat in din ansökan skapas ett ärende i e-tjänsten och ansökan behandlas av placeringshandläggare.
  • När beslut om skolplacering fattats får du ett meddelande via e-post eller brev. Informationen skickas till båda vårdnadshavarna.
  • Du behöver logga in i e-tjänsten för att ta del av beslutet och svara på erbjudandet. Vi behöver ditt svar inom 7 dagar, annars tas erbjudandet bort. Båda vårdnadshavarna måste vara ense för att skolbytet ska kunna genomföras.
  • Ska ditt barn byta till en fristående skola? Meddela er nuvarande skola att ni vill byta till en friskola. Ansökan till friskolan gör du på friskolans webbsida. När ditt barn har blivt antagen anmäler ni det till Norrköpings kommun i e-tjänsten för förskola, fritidshem och grundskola.

E-tjänsten för förskola, fritidshem och grundskola

Behöver du hjälp?

Om du saknar svenskt personnummer, inte har en dator eller av någon annan anledning inte kan ansöka om ny skolplacering i e-tjänsten så kan du få hjälp av en handläggare. Gå till Servicekontoret, Drottninggatan 59 (Spiralens övervåning) för att få hjälp. En handläggare från utbildningskontoret är på plats tre dagar i veckan.

Servicekontorets öppettider

Kontakt