Mottagningsenheten

Mottagningsenhetens verksamhet i Norrköpings kommun är en relativt nystartad skolenhet för nyanlända barn och ungdomar i årskurs 1 till 9.

Syftet med vistelsen hos oss är att eleven får börja lära sig det svenska språket och få information om hur svensk skola och samhället i övrigt fungerar. Dessutom skall elevens tidigare skolkunskaper från ursprungslandet kartläggas. Eleverna går på Mottagningsenheten som längst i 8 veckor innan de börjar på sin hemskola.

Vår vision

Alla är lika viktiga och alla får vara med.

På Mottagningsenheten ska alla elever känna trygghet under hela skoldagen. Vi jobbar för att alla ska känna sig inkluderade och ha möjlighet att ta till sig undervisningen utifrån sina egna förutsättningar. Alla ska känna sig sedda och respekterade. Våra olikheter är en tillgång för oss på skolan som vi använder oss av i arbetet. Tiden på Mottagningsenheten ska kännas meningsfull för eleverna.

Mer om Mottagningsenheten

Beskrivning:

Antal elever: 61

Avdelningar: 0

Årskurser:

Rektor
Agneta Jonsson

011-15 30 64

Arbetslag

Tellus: 072-599 13 03

Saturnus: 072-599 13 01 och 072-599 13 00

Mars: 072-598 67 56

Merkurius: 072-529 40 52

Administratör
Marie-Louise Cederblad
011-15 19 06

Skolsköterska
Maria Hjulström Mourad
Anne-Marie Astlind
072-599 13 29
073-853 15 35

Vaktmästare, IT-ansvarig
Jan Bergström
011-15 18 17

Löne-/fakturaansvarig
Marie Arkevid Fredriksson
011-15 19 07

Koordinator
Madeleine Schelin
011-15 17 66

Kurator
Emelie Bau
011-15 17 17

Studie- och yrkesvägledare
Erika Ö.
072-529 40 51

Specialpedagog
Jennie A.
072-592 40 51

Arbetslag 1-3M 1
072-529 40 52

Arbetslag 1-3M 2
072-599 13 01

 

Arbetslag 4-5M
072-598 67 56

Arbetslag 6-9M
072-599 13 03

Hitta till Mottagningsskolan