Skolskjuts för gymnasieskola

Gymnasieskola

Kommunen ersätter resekostnader, oftast i form av ett busskort till och med vårterminen du fyller 20 år. Villkoren är att du ska vara heltidsstuderande, ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen och ha minst 6 kilometer mellan hemmet och skolan.

Ersättning för skolskjuts beviljas inte på grund av funktionsnedsättning, trafikfarlig väg eller någon annan särskild omständighet.

 


Gymnasiesärskola

Kommunen ersätter resekostnader, oftast i form av ett busskort till och med vårterminen du fyller 20 år. Andra villkor är att du ska vara heltidsstuderande och ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen.

Bara elever som går i gymnasieskola i Östergötland kan få busskort. Studerar du utanför länet kan du ansöka om kontant reseersättning.

 

Kontakt