Kontakta studentsamordnare

Vid näringslivskontoret finns en studentsamordnare som jobbar med att koppla samman studenter med näringslivet eller andra delar av kommunen och offentliga aktörer.

Du kan bland annat vända dig till Studentsamordnaren om du:

  • vill ha stöd eller råd för att arrangera arbetsmarknadsdagar, gästföreläsningar eller andra aktiviteter.
  • vill få tips om hur du kan leta praktik eller exjobb inom företag eller kommunal verksamhet i Norrköping.
  • vill veta mer om samarbetet mellan Norrköpings kommun och studentkårerna vid Linköpings universitet.
  • har idéer och synpunkter på hur Norrköping kan bli en ännu bättre studentstad.

Kontaktpersoner

Lisa Blyckert
Studentfrågor
Näringslivskontoret
Telefon: 011-15 15 22

Kontakta Lisa vid frågor om Norrköping som studentstad, samverkan mellan Norrköpings kommun och studentkårerna vid Campus Norrköping och om samarbeten med näringslivet i Norrköping.

Jörgen Jonsson
Koordinator för universitetsfrågor
Kommunservice
Telefon: 011-15 34 16

Kontakta Jörgen i frågor om samverkan mellan Linköpings universitet och Norrköpings kommun; forskning, utveckling, studentarbeten (examensarbeten, uppsatser, projekt med mera).