Studievägledning för dig som är 16 till 20 år

Utbildningskontorets mottagningsgrupp ger dig vägledning för att hitta rätt utbildning eller annan aktivitet för att förbättra dina möjligheter att uppnå dina mål för framtiden.

Vi kan stötta dig med att

  • förbereda dig inför studier genom studie- och yrkesvägledande samtal.
  • söka till gymnasieskola.
  • söka till folkhögskola.
  • planera inför vuxenutbildning.
  • vägledande samtal.
  • ta kontakt med myndigheter.a

Drop In-projektet

Drop In är ett tvåårigt projekt som riktar sig till dig som är mellan 16 och 19 år och som inte studerar. Du kan till exempel ha hoppat av gymnasiet eller inte ens fått möjligheten att börja med studier.

För att nå så många som möjligt använder vi oss av så kallad uppsökande verksamhet. Det betyder att vi söker upp dig som är mellan 16-19 år och som inte studerar. Tillsammans tittar vi på vad du vill göra och ger dig stöd så att du når dina mål.

Vi tillhör mottagningsgruppen på utbildningskontoret och arbetar med det kommunala aktivitetsansvaret. Det innebär att kommunen har ansvar för att följa upp, erbjuda och informera om vilka möjligheter som finns för dig mellan 16-19 år.

Kontakt

Mottagningsgruppen
Utbildningskontoret
601 81 Norrköping

Pia Romberg
011-15 53 12

Rosalinda Özdemir
011-15 53 16

Lisbeth Alf Johansson
011-15 34 46

Anna Arumskog
011-15 33 85