Synpunkter och klagomål

Det är viktigt att du berättar vad du tycker, då kan vi bli bättre. Vi tar gärna emot dina synpunkter och klagomål.

Lämna synpunkter och klagomål på något av följande sätt:

  • Vänd dig till till personalen eller enhetschefen.
  • Ta kontakt med bistånds- eller LSS-handläggare, eller vård- och omsorgskontoret. Du kan ringa, skicka e-post eller vanligt brev.
  • Fyll i ett enkelt formulär för synpunkter och klagomål.
  • Du kan också vända till patientnämnden i Östergötland som Norrköpings kommun har avtal med.

Vi utreder ditt klagomål och svarar inom 30 dagar.

Du får vara anonym. Vi gör en utredning ändå, men kan inte kontakta dig för att berätta hur det blev.

Kontakt