Boendestöd

Du som har ett intellektuellt funktionshinder eller psykisk funktionsnedsättning kan få hjälp i hemmet och hjälp med träning för att klara dagliga göromål. Denna hjälp kan du få av boendestödsgrupper. Det finns boendestöd för neuropsykiatri, boendestöd för personer med ett intellektuellt funktionshinder och boendestöd inom psykiatri.

Du kan få hjälp med

Boendestödet är individuellt och anpassas efter just dina behov och önskemål. Du kan få hjälp med:

  • Sysslor i hemmet: matlagning, inköp, städning, tvätt, planering struktur och tydliggörande av vardagssysslor.
  • Stöd i aktiviteter: fritidsaktiviteter, sport och motion, kulturella aktiviteter, uträtta ärenden, komma iväg till möten, läkarbesök med mera.
  • Stöd i kontakter: Man kan få stöd i kontakt med myndighetspersoner, föreningar, arbetsgivare, godemän, familjemedlemmar med mera.

Man kan också ha sin boendestödjare till att växla tankar och ideer, prata med och ventilera sina eventuella bekymmer. Man kan tillsammans försöka finna strategier för att slippa eller lösa problem och även utveckla det man är bra på.

Boendestöd är gratis, men du betalar själv för aktiviteter och resor som du gör med dina boendestödjare.

Insatsen boendestöd utförs av både Norrköpings kommun och privata utförare.

Boendestöd- vad är det?PDF (pdf, 169.4 kB)
Informationsbroschyr om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få stöd av boendestödet.

Boendestöd- vad är det? LättlästPDF (pdf, 224.1 kB)
Lättläst informationsbroschyr om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få stöd av boendestödet.

Kontakt