Korttidsvistelse

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet är en insats enligt lag som stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatsen innebär att du bor någon annanstans än hemma då och då.

Ansök om korttidsvistelse

 

De flesta som har insatsen är barn och ungdomar som bor hos sina föräldrar. Vuxna kan också få korttidsvistelse om man bor med föräldrar eller annan anhörig. Man kan dock inte få korttidsvistelse om man bor i bostad med särskild service.

Informationsfolder om korttidsboende för barn, unga och vuxnaPDF (pdf, 123.2 kB)

Olika typer av korttidsvistelse

Stödfamilj
Stödfamilj innebär att du bor hos en extrafamilj vissa dygn i månaden. De flesta som har stödfamilj är mellan fyra och tretton år.

Korttidshem
Korttidshem är ett hus där du bor några dygn i taget. Ni är en liten grupp som bor där samtidigt och det finns personal dygnet runt. Det finns korttidshem för vuxna.

Läger
Under sport-, påsk- och sommarlov kan du som är barn eller ungdom åka på läger. Deltagarna är indelade utifrån ålder och behov av stöd från personalen. På dagarna gör man olika aktiviteter tillsammans med gruppen.

Utflyktsresor
Tillsammans med en liten grupp och ledare kan du åka på utflyktsresa. Resorna är över en helg och ni bor på hotell, vandrarhem eller lägergård. Det finns utflyktsgrupp för vuxna.

Korttidsboende

Kontakt