Tillfällig omställning till distansundervisning på Jurslaskolan för elever i årskurs 4-6  

Publicerad 20 november 2020 13:24

Med anledning av smittspridning och covid-19 bland personal på Jurslaskolan, med hög sjukfrånvaro och ett ansträngt läge som följd, behöver elever i årskurs 4-6 tillfälligt övergå till distansundervisning från och med måndag 23 november. Det tillfälliga beslutet gäller till och med fredag 27 november.

Situationen på Jurslaskolan är sådan att personal är hemma med bekräftad covid-19, flera har även covidliknande symtom. Detta påverkar såväl verksamheten i stort som möjligheten att bedriva undervisning. Beslutet om omställningen har fattats av utbildningsnämnden och utbildningskontoret, i syfte att minimera smittspridningen och samtidigt kunna upprätthålla verksamheten på bästa möjliga sätt. Beslutet kan komma att ändras vid behov eller förändrat läge. Elever i förskoleklass till och med årskurs 3 berörs inte av beslutet.

Så här kommer undervisningen att organiseras
Personalen på skolan arbetar nu med att förbereda distansundervisningen. Alla detaljer är ännu inte klara, men i korthet kommer undervisningen organiseras enligt följande:

  • Eleverna i årskurs 4-6 har egna datorer Chromebooks som hjälpmedel.
  • Distansundervisningen sker via Google Classroom som eleverna redan är vana vid.
  • Lärarna kommer att tillhandahålla uppgifter som eleverna ska arbeta med under perioden.

Mer information om hur distansundervisningen kommer att gå till, skickas ut under måndagen den 23 november.

Elever i behov av särskilt stöd
Vårdnadshavare för elever med stort behov av stöd kommer att bli kontaktade av personal på skolan.

Vid behov av lunch
Elever som har behov av skollunch erbjuds hämta lunchlåda vid skolan.

  • Mat för måndag 23/11 och tisdag 24/11 hämtas på måndagen.
    Detta måste föranmälas senast kl. 09.00 på måndag.
  • Mat för onsdag 25/11, torsdag 26/11 samt fredag 27/11 hämtas på onsdagen.
    Detta måste föranmälas senast kl. 09.00 på onsdag.
  • Hämtning sker måndag samt onsdag kl 10.45-12.00 utanför skolköket.

Information om hur anmälan av lunch går till har gått ut till vårdnadshavare.

Boka av skolskjuts med taxi
Vårdnadshavare uppmanas att boka av sådan skolskjuts som sker med taxi.

Information till vårdnadshavare via e-post
Information har skickats ut till vårdnadshavare via e-post fredag 20 november.
Ny information kommer att ges under eftermiddagen onsdag 25 november.


Tack för att du visar omtanke och bidrar till minskad smittspridning. Stort tack för din förståelse och din hjälp!

Kontaktuppgifter till utbildningskontoret:
Sofie Lindén, utbildningsdirektör
sofie.linden@norrkoping.se

Mer information kopplad till coronaviruset
Information för dig som har barn i Norrköpings förskola eller skola