Företagarföreningar och nätverk

Har du en företagarförening eller nätverk som inte är med på listan? Hör av dig till naringsliv@norrkoping.se om ni vill bli tillagda!

Förening/Nätverk

Verksamhet

Kontaktperson


BNI - Business Network International

En nätverksorganisation med syftet att ge sina medlemmar nya kunder genom personliga referenser.

Håkan Hydén
076-313 16 23
hakan.hyden@bni.nu
www.bni.nu


Bråvikens Hotell- och Restaurangförening

Intresse- och branschorganisation som lokalt fungerar som en undergrupp till SHR.

Mikael Åhrberg
0709-73 59 50
mikael.ahrberg@nftg.se
Domino


Köpcentra

Maria Eile

maria.eile@stadsrumsfastigheter.se
www.galleriadomino.se


Företagarna i Norrköping

Företagsorganisation för företag och branschorganisation

norrkoping@foretagarna.se
www.foretagarna.se/norrkoping


Företagarna i Skärblacka med omnejd

Förening för företagare i Skärblacka, Kimstad, Norsholm och Vånga

Arne Andersson

073-161 80 10


Företagsringen i Norrköping

Nätverk för rehabilitering, rörlighet och kompetensutveckling.

Camilla Bergerfalk

070-539 39 70
foretagsringen@thormo.se
www.thormo.se


Gamla Stans företagarförening

Företagarförening i centrala Norrköping.

Helene Ådahl

070-8122828

info@gamlastaninorrkoping.se
www.gamlastaninorrkoping.se


Mirum Galleria

Köpcentra

Annelie Svensson
011-14 70 54
annelie.svensson@olavthon.com www.mirumgalleria.se


Kolmårdens företagsgrupp

En företagsgrupp för företagare i Kolmården, Åby och Kvillinge.

011- 39 71 64
info@kolmarden.net


Linden

Köpcentra

Emma Tördahl

011-21 65 00

0709-21 66 55

emma.tordahl@lundbergs.se


LunchIn

Nätverk via LinkedIn under lunchtid 1ggr/vecka och fredagar. Alla välkomna, företag som privatpersoner.

Jan Norström

0730-493 001

jan.norstrom13@gmail.com

www.lunchintra.net


Ingelsta shopping

Köpcentra

Petra Sjöstrand-Kvick
0705-28 96 06
petra.sjostrand-kvick@newsec.se
www.ingelstashopping.se


Norrköpings Företagsgrupp

Norrköpings Företagsgrupp Ek för (ersätter tidigare Risängens respektive Butängen-Ingelsta företagarföreningar)

info@nftg.se
www.nftg.se


Norrköpings Miljönätverk

Ett obundet nätverk av företag och organisationer i Norrköpingsområdet som aktivt vill arbeta med miljöfrågor.

Ellen Friberg
070-420 60 10
www.miljonatverket.se


Norrköpings VerkstadsGrupp

En ekonomisk förening av verksamma, mindre och medelstora verkstadsföretag.

www.norrkopingsverkstadsgrupp.se


NKPG City i Samverkan AB

NKPG City ska arbeta med att bevara och utveckla Norrköpings stadskärnas funktion och attraktion samt stärka dess kommersiella, sociala och kulturella betydelse för Norrköpingsregionen

David Nilsson

david@nkpgcity.se

 


Rotary

Rotary är en världs-omspännande organisation för ledande personer inom affärsvärld och yrkesliv.

Rotary har flera olika klubbar.

På Rotarys hemsida hittar du kontaktinformation

till respektive klubb.
www.rotary.se


Spiralen

Köpcentra

Emma Tördahl

011-21 65 00

0709-21 66 55

emma.tordahl@lundbergs.se


Norrköping Handel

Intresseorganisation för företag verksamma inom detaljhandeln i Norrköping

Annelie Svensson

011-14 70 54

Annelie.svensson@norrkopinghandel.seSveriges Byggindustrier, Norrköping

BI verkar för att åstadkomma gynnsamma förutsättningar och villkor för byggföretagen.

Jan Malmberg
011-19 49 71, 070-510 66 25
jan.malmberg@sverigesbyggindustrier.se
www.sverigesbyggindustrier.se


Vikbolandets Företagsgrupp

Intresseorganisation för företag verksamma på Vikbolandet.

Anders Andersson
070-511 58 68

Anders.a@belco.se
www.vikbolandet.nu


Östsvenska Handelskammaren

Arbetar med regional utveckling, internationell handel och affärsutveckling, kontaktnät och kompetensutveckling

Simon Helmér
simon.helmer@east.cci.se
www.east.cci.se