Arbetsmarknadsinsatser

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret i Norrköpings kommun jobbar för att alla personer i Norrköping ska kunna försörja sig själva. Tillsammans med andra aktörer som till exempel Arbetsförmedlingen arbetar vi därför med olika arbetsmarknadsinsatser.

Arbetsmarknadsinsatser är till för att hjälpa dig som har svårt att ta dig in på arbetsmarknaden. Målet med arbetsmarknadsinsatser är att stärka och hjälpa dig så att vägen till arbete och egen försörjning blir kort.

Frågor och svar om arbetsmarknadsinsatser

Kontakt