Besöksnäringen i Norrköping

Besöksnäringen är en starkt växande bransch som skapar värdefulla arbetstillfällen och bidrar till att stärka Norrköpings attraktivitet. Framgångsfaktorer för en långsiktigt hållbar tillväxt är destinationsutveckling, samverkan och riktade marknadsföringsinsatser samt ett gott värdskap.