Flerbostadshus, Fyrby

Norrköpings kommun välkomnar er till anbudstävling gällande två flerbostads tomter i Fyrby.

Fyrby ligger cirka 5 kilometer från Norrköpings stadskärna och närmst är Eneby Centrum som har service- och centrumfunktioner är beläget cirka en och en halv kilometer söder om planområdet. Här finns bland annat två livsmedelsbutiker, apotek, café och mäklarkontor. 

Underlag för anbudstävling

Nedan hittar ni tävlingsprogrammet i pdf format.

Anbud ska vara Norrköpings kommun tillhanda senast den 14 februari 2020 klockan 12.00. De kan lämnas i Rosens reception på Trädgårdsgatan 21 eller skickas via post, mer info i tävlingsprogrammet.

Tävlingsprogram Pdf, 2 MB.

Detaljplan och övrigt underlag

Nedanstående filer avser underlag för anbudstävlingen.

Detaljplan Pdf, 846.9 kB.

Detaljplan DWG

Planbeskrivning Pdf, 3.7 MB.

Underlag

Riktlinjer för parkering Pdf, 2.7 MB.

Frågor och svar - arkitekttävling

Frågor och svar kan ställas fram till den 13 januari 2020 och skickas till marktilldelning@norrkoping.se. Frågor besvaras successivt allt eftersom de kommer in. Sista dag för besvarande av frågor är den 20 januari 2020.


Fråga 1, 2019-11-22
Finns det något krav på utformningen av parkeringslösning (underjordisk eller markparkering)?

Svar, 2019-11-25, det finns inget krav på varken eller, parkeringar ska lösas inom de egna fastigheter och följa Norrköpings parkeringsnorm. Har lagt till riktlinjerna för parkering under övrigt underlag.

Fråga 2, 2019-12-09
Fel datum på sista sidan.

Svar 2019-12-09
Åtgärdat, tävlingsprogram uppdaterat.

Fråga 3, 2019-12-09
Är upplåtelseformen begränsad till hyresrätt?

Svar 2019-12-09
Tävlingen (sidan 5 i tävlingsprogrammet) är baserad på hyresrätter. I dagsläget är det väldigt begränsat med hyresrätter i området och kommunen strävar efter blandad upplåtelseform/bebyggelse.

Fråga 4, 2019-12-09
Finns det fjärrvärme i området?

Svar: 2019-12-10
Fjärrvärme finns inte i området i dagsläget. Planeras inte heller från Eon att byggas ut för tillfället

Fråga 5, 2019-12-10
Det står både 2 och 4 våningar i dokument?

Svar: 2019-12-10
Gällande 2 våningar så gäller det småhus/parhus/radhus/kedjehus på övriga tomter och inte de flerbostadshus längst med Finspångsvägen som tävlingen avser. Gällande tävlingstomterna är det max 4 våningar som gäller.

Fråga 6, 2019-12-10
Ni anger 150-200 lägenheter för området?

Svar: 2019-12-10
Det är uppskattat som har tagits fram under planprogrammet. Detaljplanen medger 40 % av fastighetsarean. Uppskattad fastighetsarea står i tävlingsprogrammet.  

Fråga 7, 2019-12-16
Står i dokumentet att man ska lämna anbud på båda tomterna. Innebär det att man ska lämna förslag på att bygga på båda?

Svar 2019-12-19
Ja det innebär att vi vill att båda tomterna bebyggs av samma byggherre.

Fråga 8, 2020-01-09
Innebär beteckningen v i detaljplanen att flerbostadshuset på den västra tomten ska utformas som en enda byggnad utan tillåtelse för öppningar/gavlar emellan dem?

Svar 2020-01-14
Enligt detaljplanen ska fasaden vara sammanhängande ut mot Finspångsvägen

Fråga 9, 2020-01-09
Kan man anta att fastighetsarean, definierad i beteckning e8 i detaljplanen är lika med den tomtarea som begränsas av användningsgränserna?

Svar 2020-01-14
Nej det kan man inte, största byggnadsarean är 40 % av fastighetsarean. Den tomtarean som vi har angett i tävlingsprogrammet är en uppskattning av blivande fastighet. Slutgiltig fastighetsarea beslutas i lantmäteriförrättningen.

Fråga 10, 2020-01-09
Finns det någon begränsning av byggnadsarean på kryssmark vid flerbostadsbyggnation enligt beteckning e8 i detaljplanen?

Svar 2020-01-14
Nej ingen begränsning, den begräsning som finns är att komplementbyggnaderna ska vara i en våning, samt placering av komplementbyggnaderna ska vara 1 meter från fastighetsgräns/tomtgräns mot grannfastigheten och minst 4 meter från fastighetsgräns/tomtgräns mot gata.

Fråga 11, 2020-01-09
Vad avser de tre siffrorna i kolumnerna i planbeskrivningen kap 4.6 figur 14 för respektive våning? Finns det ljudnivåer även för våning 3 och 4?

Svar 2020-01-14
Kolumn 1 i bullerutredningen avser våningsplan. Kolumn 2 avser ekvivalent ljudnivå, kolumn 3 avser maximal ljudnivå i vägtrafik och kolumn 4 avser maximal ljudnivå spårvagn. Det finns inga ljudnivåer för plan 3 och 4. Bifogar bullerutredningen här Pdf, 2.4 MB.

Fråga 11, 2020-01-13
Finns det några krav på antal sidor som man får lämna in?

Svar 2020-01-14
Inga krav på antal sidor, ni får lämna in så många sidor som ni behöver.