Kajbyggnad Inre hamnen

Nyréns Arkitekter
  • Bild från Nyréns Arkitektkontor
  • Byggnaden ligger mitt i Inre hamnens hjärta där stråken som löper längs kajen, mot Johannisborg och mot stadens södra stadsdelar korsas. Byggnaden ska innehålla restaurang och vara ett besöksmål och en orienteringspunkt. Byggnaden är placerad vid kajkanten, intill en ny gång- och cykelbro och bryggar vackert ut över Motala ström. Året runt erbjuder tomten fantastiska vyer. Stadsbilden mot innerstaden avtecknar sig med rådhuset och stadens historiska siluett med sitt industrilandskap. Mot land finns en ny fin park med badplats. Nedströms Motala ström präglas vyerna av stadens gamla hamnmiljöer med sitt alltid rinnande vatten, också detta så typiskt för staden Norrköping.
  • Tilldelats Ostia AB.
  • Tidigare tävlingsprogram Pdf, 19.1 MB.
  • Kontakta Ola Brånäs eller Daniella Aman för mer information om direkttilldelning