Nordanskog inom Arkösund

Norrköpings kommun inbjuder att lämna anbud för marktilldelning av 13 småhus tomter plus intilliggande mark för väg som omfattas av en byggnadsplan från 1960-talet. Genom att anlägga två nya gator som ansluter till befintlig gata (Hällsmarksgatan) i Nordanskogsområdet är det möjligt att försörja området med gata. Gatorna ansluts till befintlig GA för Nordanskogsområdet. 

Underlag för anbudstävling

Nedan hittar ni tävlingsprogrammet i pdf format.

Anbud ska vara Norrköpings kommun tillhanda senast den 14 februari 2019 klockan 14.00. De kan lämnas i Rosens reception på Trädgårdsgatan 21 eller skickas via post, mer info i tävlingsprogrammet.

Tävlingsprogram Pdf, 732.7 kB.

Detaljplan och övrigt underlag

Nedanstående filer avser underlag för anbudstävlingen.

Plankarta Pdf, 1.9 MB.

Bilaga plankarta Pdf, 3.4 MB.

Dagvattenutredning Pdf, 8.3 MB.

Förstudie till vägprojektering Pdf, 3.5 MB.

Frågor och svar

Frågor under tiden för anbudstävlingen ska skickas till e-post marktilldelning@norrkoping.se. Sista dag för inlämning av frågor avseende anbudstävlingen är 2019-01-21 senaste dagen för svar på frågorna är 2019-01-25.