Flerbostadshus i trä inom Sandtorp

Norrköpings kommun välkomnar er till marktilldelningstävling gällande trä i flerbostadshus inom Sandtorp.

Norrköpings kommun inbjuder till marktilldelningstävling för uppförande av flerbostadshus av trä inom detaljplanen för Klockaretorpet 1:1, även kallad Sandtorp etapp 3. Sandtorp är beläget cirka 2 kilometer från centrala Norrköping.

Underlag för anbudstävling

Nedan hittar ni tävlingsprogrammet i pdf format.

Tävlingsprogram Pdf, 1.2 MB.

Anbud ska vara Norrköpings kommun tillhanda senast den 3 september 2021 klockan 14.00. De kan lämnas i Rosens reception på Trädgårdsgatan 21 eller skickas via post, mer info i tävlingsprogrammet.

Detaljplan och övrigt underlag

Nedanstående filer avser underlag för anbudstävlingen.

Detaljplan Pdf, 2.2 MB. PDF

Detaljplan DWG

Planbeskrivning Pdf, 15.8 MB.

Parkeringsnorm Pdf, 2.7 MB.

Dagvatten information Pdf, 348.8 kB.

Frågor och svar

Frågor och svar kan ställas fram till den  30 juni 2021 och skickas till marktilldelning@norrkoping.se. Frågor besvaras successivt allt eftersom de kommer in. Sista dag för besvarande av frågor är den 15 juli 2021.

Fråga 1, 2021-05-24: Försöker förstå byggnadsskyldigheten i kombination med önskemålet om 50% bostadsrätter. Hur ser ni på en situation där marknadsläget förändrats under byggtiden och det visar sig svårt att sälja bostadsrätterna som har byggts? 

Svar 1, 2021-05-27: I våra avtal om markanvisning så har vi med en skrivning kring just upplåtelseform kopplat till marknadsläge och det kan i vissa fall medges att ändra inriktning.

Fråga 2, 2021-05-24: Hur ser ni på en fördelning om 50% bostadsrätter och 50% hyresrätter med rimliga hyror (genom investeringsstödet) i aktuell marktilldelningstävling?

Svar 2, 2021-05-27: Det kan absolut vara intressant då det är en politiskt viktig fråga. Jag vågar dock inte säga i nuläget om vi ser det som ett extra ”plus” i denna tävling då vi har en helt annan inriktning i denna tävling.

Fråga 3, 2021-06-17: Är det möjligt för två utvecklare att lämna ett gemensamt förslag där den ena utvecklar hyresrätter och den andra bostadsrätter i varsitt bolag, men med gemensam arkitekt och entreprenör?

Svar 3, 2021-06-28: Kommunen ser inget problem med det upplägget.

Fråga 4, 2021-06-14: Vad är den totala köpeskillingen som kommunen kommer att ta ut?

Svar 4, 2021-07-14: Köpeskillingen är satt på kvadratmeterpris vilket gör att vi kommer att ta betalt för den byggrätt som ska byggas.

Fråga 5, 2021-06-14: Medger tävlingen 100% bostadsrätt? Vägs det in i utvärderingen vilken form av upplåtelse som sker hyresrätt eller bostadsrätt?

Svar 5, 2021-07-14: Tävlingen medger 100 % BR. Ingen värdering läggs vid upplåtelseform så länge kravet på 50 % bostadsrätt uppfylls.

Fråga 6, 2021-06-15: Vad efterfrågar kommunen i en övergripande klimatberäkning, vad ska ingå?

Svar 6, 2021-07-14: Det vi tänker minst ska ingå är påverkan från stomme och klimatskal samt transporter. Tänker som klimatdeklarationen som blir krav på från jan 2022 men utan innerväggar/stomkompletteringar.

Fråga 7, 2021-06-15: Vilka steg livscykelskedena A-C ska ingå i klimatberäkningen?

Svar 7, 2021-07-14: Skeden som ska ingå är A, byggskede och B, användningsskede.

Fråga 8, 2021-06-28: I Markanvisningens tävlingsprogram uttrycks det att varje bidrag ska redovisa ”Möblerade typlägenheter där principerna för bostädernas standard framgår”. Vi skulle önska ett förtydligande på hur stor omfattningen blir. Ska varje enskild unik lägenhet redovisas på detta sätt? Eller avses att varje lägenhetsstorlek redovisas, ex en möblerad exempellägenhet för 2 RoK, en för 3 RoK, en för 4 RoK och så vidare.

Svar 8, 2021-07-14: Det är fullgott att det redovisas en per storlek. 

Fråga 9, 2021-06-29: ”Bostadsrätterna skall upplåtas med bostadsrätt till minst 50 %.” Är det möjligt att bygga ägarlägenheter till minst 50 % istället ?

Svar 9, 2021-07-14: Det är ok att ersätta BR med ägarlägenheter. 

Fråga 10, 2021-06-30: Finns det någon geoteknisk information för tomten att tillgå?

Svar 10, 2021-07-14: Nej det är inget vi har att tillhandahålla i nuläget tyvärr.

Fråga 11, 2021-06-30: Är det är tillåtet med takvåning/inredd vind på tävlingstomten?

Svar 11, 2021-07-14 Svårt att svara på i nuläget. Ni kanske inte ska räkna med det men å andra sidan är det inte omöjligt att det blir godkänt i bygglovsskedet.

Fråga 12, 2021-06-30: Räknas komplementbyggnad enligt DP in i de 30% byggbara yta som DP anger?

Svar 12, 2021-07-14: Ja

Fråga 13, 2021-06-30: Finns det någon bullerutredning gällande fastigheten som är mer detaljerad?

Svar 13, 2021-07-14: Nej

Fråga 14, 2021-06-30: Gällande p-tal – är det rimligt att anta att man kan sänka p-normen med 30% enligt mobility management inom detta område?

Svar 14, 2021-07-14: Ja

Fråga 15, 2021-06-30: Under ”Bedömning” i tävlingsprogrammet nämner man byggnadens livscykel. Ska det tas fram en livscykelanalys av förslagsställaren?

Svar 15, 2021-07-14: Nej

Fråga 16, 2021-06-30: Under inlämning står det ”Uppgifter om medverkande i projektet”. Gäller det även arkitekten och i så fall cv etc?

Svar 16, 2021-07-14: Det gäller även arkitekten. Bara en presentation och referensprojekt räcker.

Fråga 17, 2021-06-30: Var går gränsen mellan hybridbyggnad och helt i trä? Får källare, överbyggnad gård etc vara i annat än trä – typ betong?

Svar 17, 2021-07-14: Ja en källare tillhör ju grunden och kan således vara av typ betong.


Relaterat