Kontakta näringslivsavdelningen

På näringslivslivsavdelning finns vi för dig som är eller vill bli företagare i Norrköping. Du är varmt välkommen att kontakta någon av oss med dina frågor så hjälper vi dig.

Näringslivsavdelningen skickar regelbundet ut nyhetsbrev. Skicka ett mejl till oss så får du nyhetsbrevet direkt till dig eller läs dom här. Information finns nedan. Här finns också artikelserien Fokus på som är fullspäckad med inspiration och goda exempel från Norrköpings näringsliv.

Artikelserien Fokus på

Norrköping växer och människor och företag utvecklar staden tillsammans.
Här finns spännande utbildningar, forskning, jobbmöjligheter och ett rikt
kultur- och nöjesliv. I artikelserien Fokus på berättar vi mer om företagen och människorna bakom verksamheterna i Norrköpings näringsliv.

Här kan du läsa alla artiklar

Kontakta oss

Näringslivsavdelningen

Joakim Ljungqvist

Näringslivsdirektör: Leder och driver verksamheten
011-15 60 01
072-598 68 59
joakim.ljungqvist@norrkoping.se

Carina Hellberg

Tf enhetschef och näringslivsutvecklare: Operativt ansvarig, drift och ekonomi
011-15 15 01
076-772 84 03
carina.hellberg@norrkoping.se

Sofia Svensk

Näringslivsutvecklare: Etableringsfrämjande, vid intresse av markförvärv
011-15 30 50
072-599 13 05
sofia.svensk@norrkoping.se

Britt Forsberg

Näringslivsutvecklare: Företagsfrämjande, branschutveckling och projekt, industri, energi, gröna näringar och befintliga företag
011-15 15 11
073-020 22 84
britt.forsberg@norrkoping.se

Sandra Wall

Näringslivsutvecklare: Besöksfrämjande, handel och kreativa näringar, Fenixfonden
011-15 16 27
070-373 31 65
sandra.wall@norrkoping.se

Christina Leionen

Näringslivsutvecklare: Besöksfrämjande, besöksnäring
011-15 50 56
073-020 26 79
christina.leinonen@norrkoping.se

Mattias Flodström

Näringslivsutvecklare: Etableringsfrämjande, vid intresse av markförvärv samt investering
011-15 62 96
072-598 66 13
mattias.flodstrom@norrkoping.se

Ulrika Kindstrand

Näringslivsutvecklare: Etableringsfrämjande, ometableringar Butängen
011-15 38 11
072-598 66 12
ulrika.kindstrand@norrkoping.se

Pontus Lindblom

Näringslivsutvecklare: Talangfrämjande, kompetensfrågor
011-15 12 74
070-667 27 40
pontus.lindblom@norrkoping.se

Anna Wetterlind

Näringslivsutvecklare och projektledare: Samordnad Varudistribution, företagsfrämjande, branschutveckling och projekt, logistik och transport
011-15 33 34
anna.wetterlind@norrkoping.se

Joanna Åhman

East Sweden Convention Bureau: East Sweden Convention Bureau, nationellt och internationellt marknadsföra Östergötland som mötes- och kongressdestination
072-598 68 58
joanna.ahman@norrkoping.se

Anna Karlin

Skärgårdsutvecklare: Samordnare för frågor som rör den östgötska skärgården, projektansökningar och transportstöd
010-103 23 77
072-463 02 95
anna.karlin@regionostergotland.se

Karina Rosberg Larsson

Projektledare och kommunikation
011-15 53 84
karina.larsson@norrkoping.se

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontaktcenter
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping