Byggdialogen

Byggdialogen är ett samtalsforum för dig som arbetar med bostadsproduktion i Norrköping. Byggdialogen är en fortsättning på Byggakuten och en del i Norrköpings kommuns arbete med att skapa en tätare kontakt och informationsutbyte med bostadsbranschen.


Vad är byggdialogen?

Byggdialogen är tänkt att vara ett öppet samtalsforum utan fast dagordning - det är du som bestämmer vad samtalet ska handla om. Exempel på frågor som kan avhandlas:

  • Har ditt företag en unik projektidé eller har företaget en ny inriktning?
  • Har du frågor kring hur processen med marktilldelning, detaljplanering och bygglov går till?
  • Eller vill du komma och prata om hur ditt företag kan bidra till Norrköpings stadsutveckling?

Vilka deltar i byggdialogen?

Från Norrköpings kommuns sida finns ansvariga tjänstemän inom exploatering, detaljplanering, gestaltning samt bygglov på plats för att hjälpa ditt företag med era frågor, synpunkter och idéer.

  • Henrik Haugness, enhetschef exploatering
  • Karin Milles, stadsarkitekt
  • Roland Nitz, Bygglovarkitekt
  • Julia Stenström, enhetschef detaljplanering

Boka tid med byggdialogen

Äntligen ser vi möjligheter att kunna starta upp vår populära byggdialog igen på kommunhuset, Rosen. Nedan ser ni tiderna som är bokningsbara, mötet är en timme, intresseanmälan till marktilldelning@norrkoping.se 

28 januari kl 10.00 – Digitalt, Bokad

9 februari kl 13.00 – Digitalt, Bokad

8 mars kl 13.00 – Bokad

7 april kl 14.30 – Bokad

11 maj kl 14.00 – Bokad

8 juni kl 14.00 – Bokad


Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Exploatering

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping