Marktilldelningstävling för anläggningsarrende gällande padeländamål inom Ektorp 2:2

Härmed inbjuder Norrköpings kommun till marktilldelningstävling för anläggningsarrende med padeländamål. Fastigheten Ektorp 2:2 är belägen inom Ektorp i Norrköpings kommun.

Underlag för marktilldelningstävling

Nedan hittar ni tävlingsprogrammet i pdf format.

Tävlingsprogram Pdf, 529.4 kB. (Pdf, 529.4 kB)

Anbud ska vara Norrköpings kommun tillhanda senast den 15 oktober 2021 klockan 14.00. De kan lämnas i Rosens reception på Trädgårdsgatan 21 eller skickas via post, i kuvertet ska en usb-sticka finnas med samtligt material, mer info i tävlingsprogrammet.

Detaljplan och övrigt underlag

Nedanstående filer avser underlag för anbudstävlingen. marktilldelning@norrkoping.se

Detaljplan Pdf, 4 MB. (Pdf, 4 MB)

Detaljplan (dwg) (2021-09-21)

Planbesked Pdf, 4.2 MB. (Pdf, 4.2 MB)

Riktlinje arkitektur Pdf, 33.1 MB. (Pdf, 33.1 MB)

Baskarta med höjdkurvor (dwg) (2021-09-21)

Ledningar (2021-09-23)

Frågor och svar

Frågor och svar kan ställas fram till den 17 september 2021 och skickas till marktilldelning@norrkoping.se. Frågor besvaras successivt allt eftersom de kommer in. Sista dag för besvarande av frågor är den 24 september 2021.

Fråga 1, 2021-09-03 Finns det underlag för området i form av dwg som visar befintliga förutsättningar som till exempel VA kulvertar, vart tappvatten och elservicer finns, höjdkurvor och så vidare?

Svar 1, 2021-09-08 Kommunen kommer att lägga ut dwg-fil på www.norrkoping.se/marktilldelning för Ektorp 2:2 innehållandes fastighetsgränser, detaljplan, samt eventuellt även höjdkurvor och befintliga ledningar.

Fråga 2, 2021-09-07 Det finns inga ritningar eller kartunderlag på området/fastigheten som tävlingen gäller. 

Svar 2, 2021-09-08 Kommunen kommer att lägga ut dwg-fil på www.norrkoping.se/marktilldelning för Ektorp 2:2 innehållandes fastighetsgränser, detaljplan, samt eventuellt även höjdkurvor och befintliga ledningar.

Fråga 3, 2021-09-09: Finns det möjlighet att istället för arrende tilldelas tomträtt och således erlägga tomträttsavgäld istället för arrendeavgift?

Svar 3, 2021-09-13: Nej, kommunen erbjuder inte tomträtt som upplåtelseform utan det är ett anläggningsarrende med besittningsskydd som vinnaren tecknar med kommunen. 

Fråga 4, 2021-09-16: Ett anläggningsarrende är inte belåningsbart. Hur har kommunen resonerat kring vinnarens förutsättningar för att finansiera en byggnation?

Svar 4, 2021-09-20: Kommunens uppgift är inte att påvisa hur bolaget ska kunna finansiera projektet. Det är bolagets uppgift att presentera för kommunen hur finansiering ska ske. 

Fråga 5, 2021-09-17: Under punkt 7.2 Utvärdering av anbud och steg 1, vad menas med ”Presentation om företaget samt att verksamheten måste överensstämma med stadsplanen”?

Svar 5, 2021-09-20: Presentation om företaget kan man göra bred om man vill. Det är intressant för kommunen hur många som driver bolaget, hur många anställda bolaget har, om man gjort något liknande etableringsprojekt tidigare, samt hur finansiering av projektet ska ske. Stadsplanen anger idrottsändamål på en viss lokaliserad yta av Ektorp 2:2 och då är det viktigt att den etablerade verksamheten korrelerar med idrottsändamålet.

Relaterat