Flerbostadshus, Fyrby

Norrköpings kommun välkomnar er till anbudstävling gällande två flerbostads tomter i Fyrby.

Fyrby ligger cirka 5 kilometer från Norrköpings stadskärna och närmst är Eneby Centrum som har service- och centrumfunktioner är beläget cirka en och en halv kilometer söder om planområdet. Här finns bland annat två livsmedelsbutiker, apotek, café och mäklarkontor. 

Underlag för anbudstävling

Nedan hittar ni tävlingsprogrammet i pdf format.

Anbud ska vara Norrköpings kommun tillhanda senast den 14 februari 2020 klockan 12.00. De kan lämnas i Rosens reception på Trädgårdsgatan 21 eller skickas via post, mer info i tävlingsprogrammet.

Tävlingsprogram Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)

Detaljplan och övrigt underlag

Nedanstående filer avser underlag för anbudstävlingen.

Detaljplan Pdf, 846.9 kB. (Pdf, 846.9 kB)

Detaljplan DWG

Planbeskrivning Pdf, 3.7 MB. (Pdf, 3.7 MB)

Underlag

Riktlinjer för parkering Pdf, 2.7 MB. (Pdf, 2.7 MB)

Frågor och svar - arkitekttävling

Frågor och svar kan ställas fram till den 13 januari 2020 och skickas till marktilldelning@norrkoping.se. Frågor besvaras successivt allt eftersom de kommer in. Sista dag för besvarande av frågor är den 20 januari 2020.


Fråga 1, 2019-11-22
Finns det något krav på utformningen av parkeringslösning (underjordisk eller markparkering)?

Svar, 2019-11-25, det finns inget krav på varken eller, parkeringar ska lösas inom de egna fastigheter och följa Norrköpings parkeringsnorm. Har lagt till riktlinjerna för parkering under övrigt underlag.

Fråga 2, 2019-12-09
Fel datum på sista sidan.

Svar 2019-12-09
Åtgärdat, tävlingsprogram uppdaterat.

Fråga 3, 2019-12-09
Är upplåtelseformen begränsad till hyresrätt?

Svar 2019-12-09
Tävlingen (sidan 5 i tävlingsprogrammet) är baserad på hyresrätter. I dagsläget är det väldigt begränsat med hyresrätter i området och kommunen strävar efter blandad upplåtelseform/bebyggelse.

Fråga 4, 2019-12-09
Finns det fjärrvärme i området?

Svar: 2019-12-10
Fjärrvärme finns inte i området i dagsläget. Planeras inte heller från Eon att byggas ut för tillfället

Fråga 5, 2019-12-10
Det står både 2 och 4 våningar i dokument?

Svar: 2019-12-10
Gällande 2 våningar så gäller det småhus/parhus/radhus/kedjehus på övriga tomter och inte de flerbostadshus längst med Finspångsvägen som tävlingen avser. Gällande tävlingstomterna är det max 4 våningar som gäller.

Fråga 6, 2019-12-10
Ni anger 150-200 lägenheter för området?

Svar: 2019-12-10
Det är uppskattat som har tagits fram under planprogrammet. Detaljplanen medger 40 % av fastighetsarean. Uppskattad fastighetsarea står i tävlingsprogrammet.  

Fråga 7, 2019-12-16
Står i dokumentet att man ska lämna anbud på båda tomterna. Innebär det att man ska lämna förslag på att bygga på båda?

Svar 2019-12-19
Ja det innebär att vi vill att båda tomterna bebyggs av samma byggherre.

Fråga 8, 2020-01-09
Innebär beteckningen v i detaljplanen att flerbostadshuset på den västra tomten ska utformas som en enda byggnad utan tillåtelse för öppningar/gavlar emellan dem?

Svar 2020-01-14
Enligt detaljplanen ska fasaden vara sammanhängande ut mot Finspångsvägen

Fråga 9, 2020-01-09
Kan man anta att fastighetsarean, definierad i beteckning e8 i detaljplanen är lika med den tomtarea som begränsas av användningsgränserna?

Svar 2020-01-14
Nej det kan man inte, största byggnadsarean är 40 % av fastighetsarean. Den tomtarean som vi har angett i tävlingsprogrammet är en uppskattning av blivande fastighet. Slutgiltig fastighetsarea beslutas i lantmäteriförrättningen.

Fråga 10, 2020-01-09
Finns det någon begränsning av byggnadsarean på kryssmark vid flerbostadsbyggnation enligt beteckning e8 i detaljplanen?

Svar 2020-01-14
Nej ingen begränsning, den begräsning som finns är att komplementbyggnaderna ska vara i en våning, samt placering av komplementbyggnaderna ska vara 1 meter från fastighetsgräns/tomtgräns mot grannfastigheten och minst 4 meter från fastighetsgräns/tomtgräns mot gata.

Fråga 11, 2020-01-09
Vad avser de tre siffrorna i kolumnerna i planbeskrivningen kap 4.6 figur 14 för respektive våning? Finns det ljudnivåer även för våning 3 och 4?

Svar 2020-01-14
Kolumn 1 i bullerutredningen avser våningsplan. Kolumn 2 avser ekvivalent ljudnivå, kolumn 3 avser maximal ljudnivå i vägtrafik och kolumn 4 avser maximal ljudnivå spårvagn. Det finns inga ljudnivåer för plan 3 och 4. Bifogar bullerutredningen här Pdf, 2.4 MB. (Pdf, 2.4 MB)

Fråga 11, 2020-01-13
Finns det några krav på antal sidor som man får lämna in?

Svar 2020-01-14
Inga krav på antal sidor, ni får lämna in så många sidor som ni behöver.