Järnkoll på massor – varför provtar vi?

Välkomna till information om provtagning med glögg, pepparkakor och förhoppningsvis en bra diskussion mellan alla inblandade parter!

Tisdag 6 december klockan 13.00 – 16.00 i Inre Foajen, kommunhuset Rosen, Trädgårdsgatan 21 i Norrköping.

Anmälan sker till martin.heljedal@norrkoping.se med ämne ”Järnkoll på massor”. Ange i mailet namn på de du anmäler samt eventuella allergier. Skicka din anmälan senast fredag 25 november.

Välkommen!

Upplägg för eftermiddagen

13.00-13.50 Vad gäller och varför?

  • Masshantering i Norrköping (Martin Heljedal, masskoordinator Norrköpings kommun)
  • När gäller vilken lagstiftning? (Filip Fava, miljöjurist Norrköpings kommun)
  • Varför gör vi provtagning? (Miljö och hälsa, Norrköpings kommun)

Paus med glögg och pepparkakor

14.10-15.00 Hur går det till?

  • Hur går provtagningen till i fält? (Elke Myrhede, projektledare Norrköpings kommun)
  • Vad händer från ankomst av jordprov till analysresultat? (SGS Analytics Sweden AB)
  • Vad händer med förorenade massor som lämnas? (Ragnsells)

Paus med påfyllning av glögg och pepparkakor

15.10 – Gemensam diskussion

  • Vad får provtagningen för konsekvenser för entreprenören som gräver?
  • Vad kan kommun, tillsynsmyndighet, verksamhetsutövare göra för att förbättra situationen?

Mark- och schaktarbeten görs ibland i områden med misstänkta föroreningar. Provtagning av de uppgrävda massorna krävs, men med provtagningen uppstår ofta frågor. Behöver alla massor provtas trots att bara en kort sträcka av schaktet misstänks vara förorenad, och vem har ansvaret för provtagningen då flera markägare kan vara inblandade?

Det råder ofta platsbrist i samband med denna typ av arbeten och därför är det svårt att hitta platser att lägga upp massor för provtagning på. Ibland är det osäkert när massorna får återanvändas och när nya massor ska ersätta de uppgrävda och varför.

Med anledning av dessa osäkerheter och frågor bjuder kommunen in till en eftermiddag med tema provtagning av massor. Inbjudna är gräv- och schaktentreprenörer i Norrköping, tillsynsmyndigheter från kommunen och Länsstyrelsen, en erfaren fältprovtagare, ett labb som utför analyser av jordprover, en mottagningsanläggning som tar emot massor, en jurist specialiserad på miljöbalken samt kommunens masshanteringsgrupp.

Kontakt
Martin Heljedal
Masskoordinator