Massor med ytor

Välkomna till information om kommunens masshanteringsarbete med fokus på masshanteringsytor av olika slag med glögg, pepparkakor och givande diskussioner.

Onsdag 6 december klockan 13.00 – 16.00 i Inre Foajen, kommunhuset Rosen, Trädgårdsgatan 21 i Norrköping.

Anmälan sker till martin.heljedal@norrkoping.se med ämne ”Massor med ytor". Ange i mailet namn på de du anmäler samt eventuella allergier. Skicka din anmälan senast fredag 24 november.

Välkommen!

Upplägg för eftermiddagen

13.00-13.50 Vad gäller och varför?

  • Masshantering i Norrköping (Martin Heljedal, masskoordinator Norrköpings kommun)
  • Framgångsrik masshantering i Ljurabäck (Elke Myrhede, projektledare Norrköpings kommun)
  • Kommunens resonemang om att sälja ytor (Daniella Aman, exploateringsingenjör Norrköpings kommun)

Paus med glögg och pepparkakor

14.10-15.00 Hur går det till?

  • Mellanlagringsytor i Jönköping (Fredrik Sandberg Svärd, Jönköpings kommun)
  • Upphandling av masshanteringsarbeten (Upphandlingsmyndigheten, Norrköpings kommun)

Paus med påfyllning av glögg och pepparkakor

15.10 – Gemensam diskussion

  • Hur ser branschen på kommunens planer för masshanteringsytor?
  • Hur löser branschen uppgiften idag?
  • Hur ställer sig branschen till att kommunen kravställer på användande av dessa ytor?
  • Vad kan kommun, tillsynsmyndighet, verksamhetsutövare göra för att masshanteringen i Norrköping ska fungera bättre?

Vid mark- och schaktarbeten råder ofta brist på plats att lägga upp de schaktade massorna vilket leder till att massor som hade varit möjliga att återanvända måste köras bort istället för att tillfälligt lagras för återanvändning, och nya massor måste köpas in. Detta är både kostsamt och dåligt för miljön. Dessutom körs fler lastbilar längre sträckor genom stadens gator, vilket ökar kostnaderna, skadar miljön, och orsakar trafikstockningar, buller och slitage på våra vägar.

En lösning på det här problemet är att möjliggöra för ett antal ytor runt om i staden där massor tillfälligt kan läggas upp i väntan på återanvändning – mellanlagringsytor. Norrköpings kommun bjuder nu in branschen för att dela med sig av sina planer samt höra branschens syn på utmaningar och lösningar kopplade till mellanlagringsytor för massor. Deltagare är gräv- och schaktentreprenörer i Norrköping, tillsynsmyndigheter från kommunen och Länsstyrelsen, Jönköpings masshanteringsansvarig, en exploateringsingenjör, representanter från kommunens upphandlingsmyndighet, en mottagningsanläggning som tar emot massor samt kommunens masshanteringsgrupp.

Kontakt
Martin Heljedal
Masskoordinator