Driva och utveckla företag

I Norrköping finns goda förutsättningar för tillväxt. Ett utmärkt geografiskt läge, väl utvecklad infrastruktur och god tillgång på kompetens betyder attraktiva möjligheter för företag inom en rad branscher. Idag finns omkring 9 000 företag i Norrköping.

Fenixfonden

Liveindustrin drabbades hårt av pandemin 2020-2021 och i samband med återuppbyggnaden lokalt av evenemang och möten efter Covid-19 är branschen, som är viktig för Norrköpings platsutveckling, platsmarknadsföring och besöksnäring, i stort behov av stöd.
Fenixfonden startades för att stötta denna näring och för att positionera Norrköping som en attraktiv värdstad som är spännande att både bo i och besöka.

Evenemang och möten, levande scener och mötesplatser är viktigt för att skapa en levande kommun och stadskärna.

Företagsdialog

Vill du diskutera ditt företags utveckling och få veta mer om kommunens service? Vid ett besök eller samtal kan vi till exempel diskutera:

  • Företagets situation i dagsläget
  • Vilka möjligheter företaget ser att utvecklas och växa
  • Vilken form av stöd och råd företaget har behov av

Vi berättar om kommunens service och tjänster, samt förmedlar kontakter med andra organisationer eller företagare.

Här hittar du kontaktuppgifter till näringslivsavdelningen

Nätverk

Om du söker kontakt med andra företagare finns det ett antal företagarföreningar och nätverk i Norrköping.

Mer information om företagarföreningar och nätverk

Kompetensförsörjning

En viktig förutsättning för tillväxt och utveckling är tillgången på kompetens. I Norrköpings arbetar olika delar av kommunens organisation för att på bästa sätt ha kunskap om näringslivets behov och utveckla former för samverkan skola-näringsliv.

Vid Linköpings universitet, Campus Norrköping, finns omkring 5 500 studenter, ett 20-tal utbildningsprogram och avancerad forskning inom en rad områden. Oavsett om du vill komma i kontakt med studenter eller med forskare är näringslivsavdelningen en länk. Tillsammans med LiU Innovation vid Linköpings universitet, som också har personal på plats i Norrköping, arbetar näringslivsavdelningen för att öka samverkan mellan universitet, studenter och näringsliv.

LiU ger ditt företag nya möjligheter

Dukat bord - för dig med flera olika myndighetsärenden

Behöver du hjälp med flera myndighetsärenden, som till exempel brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd eller serveringstillstånd? Norrköpings kommun kan erbjuda dig ett "dukat bord" där du får träffa fler handläggare vid samma tillfälle.

Vill du boka en tid för Dukat bord?

Maila oss på naringsliv@norrkoping.se

Livsmedelsföretag

För att förenkla för dig som driver livsmedelsföretag har samhällsbyggnadskontoret sammanställt särskild information. Det är kommunen som kontrollerar att företag följer livsmedelslagen.

Här finns riktad information till dig som driver livsmedelsföretag

Funderar du på livsmedelsimport?

För att underlätta för företagare har Jordbruksverket, Tullverket och Livsmedelsverket samordnat sin information om livsmedelsimport.

Läs mer och testa importguiden här

Mer råd och stöd

Utöver kommunens näringslivskontor finns en rad aktörer som kan ge dig stöd och råd i ditt företagande. De kan till exempel ge dig råd om affärsutveckling, finansiering, samt olika typer av tillstånd.

Här kan du söka rätt aktör utifrån vad du behöver hjälp med

Verksamt.se är en företagarsajt där Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket samlat mängder av information från myndigheter till företag. Den innehåller verktyg och e-tjänster som underlättar för dig som driver eller vill starta företag.

Webbplatsen Verksamt.se för dig som driver eller vill starta företag

Kontakt
Näringslivsavdelningen

Strykbrädan
Laxholmstorg 3
601 81 Norrköping