Etablering i Norrköping


Rätt läge för etablering

Perfekt geografiskt läge, utmärkt infrastruktur och god tillgång till kompetens – Norrköping är en intressant etableringsort där befolkningen stadigt växer. Näringslivskontoret ger information, stöd och service inför och under en etablering i Norrköping.

Kontakt