Näringslivsfakta

Det finns drygt 13 000 arbetsställen i Norrköping, många av företagen är små eller medelstora. Företagstjänster är den bransch som ökat mest under senare år, där ingår även bemanningsbranschen. De största branscherna mätt i antal arbetstillfällen är handel samt vård och omsorg.

Det finns flera branscher där Norrköping har starka aktörer:

  • Basindustri med papper och förpackningar har en lång tradition i kommunen
  • Transport och logistik
  • Handel
  • IT och Visualiseringsteknik
  • Energi- och miljöteknik
  • Hälsa och vård
  • Besöksnäring

Här kan du läsa mer om Norrköping Pdf, 993.9 kB. (Pdf, 993.9 kB)

Nyföretagande i Norrköping

Under år 2019 startades totalt 851 nya företag i Norrköping, enligt Nyföretagarcentrums ”Nyföretagarbarometern”. Nyföretagandet i Norrköping har under de senaste åren gradvis ökat.

Läs mer om nyföretagande här

Det finns många lyckade exempel på företag som startat i Norrköping, ett är iDeal of Sweden.

Exempel på större etableringar och expansioner

Norrköping är en intressant etableringsort för många företag och under senare år har ett antal större etableringar inom framförallt logistik valt att etablera sig i Norrköping. Ett exempel är Rustas lager som just nu byggs ut med 70 000 m2 från dagens 120 000 m2. Även PostNord, Martin & Servera och andra logistikföretag satsar i Norrköping.

Näringslivsavdelningen får kontinuerligt in nya förfrågningar från olika typer av företag som ser Norrköping som en intressant etableringsort och många av dem väljer också att fullfölja etableringen här.

Sök företag i Norrköping

Kontakt
Näringslivsavdelningen

Strykbrädan
Laxholmstorg 3
601 81 Norrköping