Företagarföreningar och nätverk

Har du en företagarförening eller nätverk som inte är med på listan? Hör av dig till naringsliv@norrkoping.se om ni vill bli tillagda!

Förening/Nätverk

Verksamhet

Kontaktperson

BNI - Business Network International

En nätverksorganisation med syftet att ge sina medlemmar nya kunder genom personliga referenser.

Håkan Hydén
076-313 16 23
hakan.hyden@bni.nu
www.bni.nu

Bråvikens Hotell- & Restaurangklubb

Intresse- och branschorganisation som lokalt fungerar som en undergrupp till SHR.

Liselotte Andersson
011-15 50 41
liselotte.andersson@norrkoping.seFuture Summit

Innovativt evenemang med deltagare från olika branscher och ledande varumärken.


Happy Norrköping tillsammans med Norrköpings Kommun och Norrköping Science Park.

Domino


Köpcentra

Maria Eile

maria.eile@stadsrumsfastigheter.se
www.galleriadomino.se

Företagarna i Norrköping

Företagsorganisation för företag och branschorganisation

norrkoping@foretagarna.se
www.foretagarna.se/norrkoping

Företagarna i Skärblacka med omnejd

Förening för företagare i Skärblacka, Kimstad, Norsholm och Vånga

Arne Andersson

073-161 80 10

Företagsringen i Norrköping

Nätverk för rehabilitering, rörlighet och kompetensutveckling.

Camilla Bergerfalk

070-539 39 70
foretagsringen@thormo.se
www.foretagsringen.com

Gamla Stans företagarförening

Företagarförening i centrala Norrköping.

Mattias Kleis
070-350 96 01
info@gamlastaninorrkoping.se
www.gamlastaninorrkoping.se

Mirum Galleria

Köpcentra

Peter Löfquist
011-14 70 67, 070-544 01 55
peter.lofquist@olavthon.com www.mirumgalleria.se

Kolmårdens företagsgrupp

En företagsgrupp för företagare i Kolmården, Åby och Kvillinge.

011- 39 71 64
info@kolmarden.net
www.kolmarden.net

Linden

Köpcentra

Sara Söderström
011-21 65 00, 0709-21 66 55
sara.soderstrom@lundbergs.se

LunchIn

Nätverk via LinkedIn under lunchtid 1ggr/vecka och fredagar. Alla välkomna, företag som privatpersoner.

Jan Norström

0730-493 001

jan.norstrom13@gmail.com

www.lunchintra.net

Ingelsta shopping

Köpcentra

Kenneth Malmberg
011-31 35 30
kenneth.malmberg@newsec.se
www.ingelstashopping.se

Norrköpings Företagsgrupp

Norrköpings Företagsgrupp Ek för (ersätter tidigare Risängens resp Butängen-Ingelsta företagarföreningar)

info@nftg.se
www.nftg.se

Norrköpings Miljönätverk

Ett obundet nätverk av företag och organisationer i Norrköpingsområdet som aktivt vill arbeta med miljöfrågor.

Ellen Friberg
070-420 60 10
www.miljonatverket.se

Norrköpings VerkstadsGrupp

En ekonomisk förening av verksamma, mindre och medelstora verkstadsföretag.

www.norrkopingsverkstadsgrupp.se

Rotary

Rotary är en världs-omspännande organisation för ledande personer inom affärsvärld och yrkesliv.

Rotary har flera olika klubbar.

På Rotarys hemsida hittar du kontaktinformation

till respektive klubb.
www.rotary.se

Rejmes Företagslunch

Rejmes bjuder in till Norrköpings största affärsnätverk.

Ronja Thiderman

011-21 91 44

ronja.thiderman@rejmes.se

Spiralen

Köpcentra

Sara Söderström
011-21 65 00, 070-921 66 55
sara.soderstrom@lundbergs.se

Norrköping Handel

Intresseorganisation för företag verksamma inom detaljhandeln i Norrköping

Emil Colldin
0702-01 45 85
Emil.colldin@norrkopinghandel.se

Sveriges Byggindustrier, Norrköping

BI verkar för att åstadkomma gynnsamma förutsättningar och villkor för byggföretagen.

Jan Malmberg
011-19 49 71, 070-510 66 25
jan.malmberg@sverigesbyggindustrier.se
www.sverigesbyggindustrier.se

Vikbolandets Företagsgrupp

Intresseorganisation för företag verksamma på Vikbolandet.

Bo Axelsson
070-695 06 98
www.vikbolandet.nu

Östsvenska Handelskammaren

Arbetar med regional utveckling, internationell handel och affärsutveckling, kontaktnät och kompetensutveckling

Johanna Palmér
johanna.palmer@east.cci.se
www.east.cci.se