Kontakta näringslivsavdelningen

Regelbundet kommer näringslivsavdelningen ut med nyhetsbrev. Vi producerar också näringslivsbilagan Norrköping Växer, fullspäckad med inspiration och goda exempel från Norrköpings näringsliv.

Norrköping Växer

Norrköping Växer är en bilaga som kommer ut fyra gånger per år, och fokuserar på Norrköpings näringsliv. Produkten görs i samarbete med NTM och landar i brevlådorna tillsammans med Norrköpings Tidningar och Folkbladet.

I tidningen lyfter vi goda exempel från Norrköping näringsliv, blandat med information och inspiration.

Information BID - Business Improvement Districts
BID är en organiserad samverkan som bygger på förtroende mellan offentlig och privat sektor (näringsliv,
organisationer, fastighetsägare, markägare, boende). Man har en gemensam förankrad vision, målbild och affärsplan med tillhörande finansiering och processen pågår i ca tre till fem år.

Om BID-modellen
Svenska Stadskärnor har utvecklat en BID-modell (Business Improvement District) efter svenska förhållanden och har arbetat med BID-modellen under flera år i tio olika städer/orter. BID är en organiserad samverkan mellan offentlig och privat sektor där man på ett tidigt stadium i processen ska enas kring en gemensam målbild samt upprätta en affärsplan med finansierings-modell och tillhörande budget. Modellen fokuserar på platsutveckling baserat på forskning, spetskompetens samt samverkan. Syftet är att stärka, analysera och utvärdera olika samverkansmodeller med hänsyn till parternas intressen, medverkan och insatser, det vill säga kommunen, olika fastighetsägare, handel, hotell, restauranger, kultursektor, turism-, besöks- och rekreationsnäringar med flera bör vara ingående samverkansparter. Det innebär att samverkan involverar parter som samtidigt kan vara konkurrenter och kollegor, som representerar såväl privata, offentliga som ideella organisationer.

Under projektperioden, som är 18 månader, läggs grunden till att forma en hållbar och finansierad samverkansmodell med tillhörande målinriktad affärsutvecklingsplan som inkluderar en konkret handlingsplan. Affärsplanen innehåller även en gemensam vision och målbild med tillhörande finansieringsmodell/budget baserad på 3-10 år anpassad efter Norrköpings behov och utveckling.

 

Här kan du läsa mer om BID Pdf, 12.5 MB. (Pdf, 12.5 MB)

Här finns material från uppstartsmötet 21/8 2019 Pdf, 15.2 MB. (Pdf, 15.2 MB)

Här kan du läsa om BID-processens steg Pdf, 189.1 kB. (Pdf, 189.1 kB)

Här hittar du presentationen från steg 2 och workshop Powerpoint, 42.4 MB. (Powerpoint, 42.4 MB)

Här hittar du Nulägesanalysen Pdf, 47 MB. (Pdf, 47 MB)


Kontakta oss

Näringslivsavdelningen

Jessica Stille Törnqvist

tf Näringslivsdirektör

011 15 30 33 0725 98 66 20

jessica.stille@norrkoping.se

Carina Hellberg

Näringslivsutvecklare, projekt och samordning

011 15 15 01
0767 72 84 03
carina.hellberg@norrkoping.se

Magnus Jonsberg

Näringslivsutvecklare, etablering

011 15 37 39
076 128 11 92
magnus.jonsberg@norrkoping.se

Sofia Svensk

Näringslivsutvecklare

011 15 30 50
072 599 13 05
sofia.svensk@norrkoping.se

Britt Forsberg

Näringslivsutvecklare

011 15 15 11
0730 20 22 84
britt.forsberg@norrkoping.se

Sandra Wall

Näringslivsutvecklare, projektledare musikhuvudstaden

011 15 16 27
0703 73 31 65
sandra.wall@norrkoping.se

Stina Storm

VD NKPG City

011 15 15 29

072 593 96 36
stina.storm@norrkoping.se

Christina Leionen

Näringslivsutvecklare Besöksnäring

011 15 50 56

073 020 26 79

christina.leinonen@norrkoping.se

Anna Wetterlind

Projektledare

011 15 33 34

anna.wetterlind@norrkoping.se

Nico Nauta

East Sweden Convention Bureau

073 0202993

nico.nauta@escvb.se

Caroline Johansson

Kommunikationsstrateg

011 15 10 28
076 128 11 29
caroline2.johansson@norrkoping.se

Carl Hamilton

Skärgårdsutvecklare

0123-19119
070-226 79 11

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping