Lokaler och mark

I Norrköping finns lokaler för de flesta typer av verksamheter.

Vi samarbetar med Objektvision som är en oberoende marknadsplats för lediga lokaler och kommersiella fastigheter i Sverige.

Kommunens exploateringsenhet ger information och service kring ledig verksamhetsmark och mark tillgänglig för bostadsbyggande.

I Norrköping finns flera företagsparker. Ett exempel är Norrköping Science Park, för kunskapsföretag.

Leta lediga lokaler och mark via externa företag

Här har vi, utan rangordning, samlat länkar till företag som förmedlar lediga lokaler och mark:

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping