Näringslivsfakta

Det finns totalt omkring 12 600 arbetsställen i Norrköping varav 7 400 bolag eller föreningar med noll anställda. Den bransch som ökat mest under senare år är företagstjänster, där även bemanningsbranschen ingår. De största branscherna, mätt i antal arbetstillfällen, är handel samt vård och omsorg.

Det finns flera branscher där Norrköping har starka aktörer:

  • Basindustri med papper och förpackningar
  • Transport och logistik
  • Handel
  • IT och Visualiseringsteknik
  • Energi- och miljöteknik
  • Hälsa och vård
  • Besöksnäring.

Nyföretagande i Norrköping

Under år 2017 startades totalt 739 nya företag i Norrköping, enligt Nyföretagarcentrums ”Nyföretagarbarometern”. Nyföretagandet i Norrköping har under de senaste åren gradvis ökat.

Exempel på större etableringar och expansioner

Några av de etableringar som gjorts i Norrköping under 2018 är SSAB:s tältlager, Lidl Kneippen Syd och Dollarstore. Rusta, PostNord och Platinum Cars har utökat sina verksamheter under samma år.

Sök företag i Norrköping

Mer information

Kontakt
Näringslivsavdelningen

Strykbrädan
Laxholmstorg 3
601 81 Norrköping