Norrköpings näringslivsråd

Näringslivsrådet består av 9 representanter från olika branscher i näringslivet och från Norrköpings kommuns näringslivsavdelning.

Rådets huvudsakliga uppgift är att vara rådgivare till näringslivsavdelningen och att ge ledningen i kommunen en bättre insikt om hur det är att vara företagare i Norrköping. Målet är att hitta konkreta strategier som gör det bättre för företagare.

Cecilia Ahldén, affärsområdeschef i Norrköping på Castellum, är näringslivsrådets ordförande.

Kontakt:
naringslivsradet@norrkoping.se

Topp 10 av Sveriges största kommuner

Näringslivsavdelningen och näringslivsrådet har som mål att vara i topp 10 av Sveriges största kommuner gällande näringslivsklimat. Fokusområde för 2018 är kompetensförsörjning och näringslivets samarbete med grundskola, gymnasium och akademi.

För att nå dit har rådet enats om fyra områden som man tycker att kommunen borde fokusera lite extra på:

  • Service och bemötande mot företag.
  • Kommunens beskrivning av sin vision.
  • Målsättningar samt upphandlingsprocessen.
  • Kompetensförsörjning till Näringslivet

Kontakt