Socialt företagande

Vad är ett socialt företag?

Sociala företag producerar och säljer varor och/eller tjänster. Målet är att människor som har svårt att få jobb ska integreras i arbetslivet.

Medlemmarna i det sociala företaget är delaktiga genom ägande eller avtal. De återinvesterar sina vinster i det egna företaget eller i liknande verksamheter.

Stöd till dig som vill starta ett socialt företag

Veronica Höijer är strateg för socialt företagande i Norrköpings kommun, Söderköpings kommun och Valdemarsviks kommun. Uppdragsgivare förutom kommunerna är Samordningsförbundet Östra Östergötland.

Veronicas uppdrag är att sprida kunskap om socialt företagande och att vara ett stöd för dig som funderar på att etablera ett socialt företag.

Du kan vända dig till Veronica med frågor och funderingar. Det kan till exempel vara:

  • hur man gör om man vill starta ett socialt företag.
  • råd, stöd och bollplank.
  • hjälp att samordna möten med andra relevanta parter, som till exempel Arbetsförmedlingen, Coompanion, Försäkringskassan, ideella organisationer, idrottsföreningar, anhörigföreningar, NyföretagarCentrum med flera.

Kontakt för mer information:

Veronica Höijer
Strateg för socialt företagande
Telefon: 011-15 15 07
Mobiltelefon: 073-020 16 94

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping