Starta eget

Att driva företag i Norrköping ska vara enkelt! Oavsett om du behöver hjälp med att komma igång, rådgivning längs vägen eller stöd när det kommer till utveckling, i Norrköping finns många olika sorters hjälp att få. Hitta den hjälp just du behöver i rullisten nedan.

Komma igång

Har du en företagsidé och känner att du behöver mer kunskap för att komma igång? Eller har du kommit en bit på vägen, men behöver någon att bolla med eller få råd och tips av? I Norrköping finns många olika sorters hjälp att få och det kan vara bra att diskutera din affärsidé med någon utomstående som har kunskap och erfarenhet av området.

Här hittar du exempel på aktörer som kan hjälpa dig att utveckla din affärsidé och komma vidare med din verksamhet:


Verksamt - företagarsajten

www.verksamt.se får du som ska starta företag en mängd viktig information om hur du går vidare med ditt företag.


NyföretagarCentrum Norrköping

NyföretagarCentrum erbjuder alla blivande företagare råd och stöd om hur man startar och driver ett företag. De fungerar som ett bollplank under företagsbildandets olika faser.

NyföretagarCentrum erbjuder kostnadsfri och konfidentiell rådgivning.

Läs mer om NyföretagarCentrums rådgivning


Norrköping Science Park

Norrköping Science Park (NOSP) är en innovationsmiljö som ligger i anslutning till Campus Norrköping, Linköpings universitet. Hos oss skapas möjligheter för individer och företag att starta, utvecklas och växa, vilket bidrar till såväl affärsmässig framgång som regional attraktivitet och tillväxt.

Vi bedriver verksamhet inom flera områden kopplat till forskning, nyföretagande och företagsutveckling. Våra fokusområden ligger främst inom de kunskapsintensiv näringarna med koppling mot visualisering, tryckt och organisk elektronik och effektiv logistik. Vi arbetar för att skapa hållbara och attraktiva arbetstillfällen i Norrköping och inom de framtida branschområdena.


Läs mer på Norrköping Science Parks webbplats


Franchisetorget

Franchisetorget är en aktör som informerar om vad det innebär att vara franchisetagare. De erbjuder även en fysisk mötesplats där franchisegivare och nya potentiella franchisetagare kan träffas.

Läs mer om Franchisetorget


LEAD - LiU Entrepreneurship and Development

LEAD är en företagsinkubator som stöttar utvecklingen av innovativa, unika och tillväxtorienterade bolag genom en strukturerad process och anpassad coachning.

Läs mer om LEAD – LiU Entrepreneurship And Development

Coompanion Östergötland

Coompanion Östergötland är ett rådgivningscenter för kooperativt företagande, det vill säga samverkan i företagsformen ekonomisk förening.

Coompanion hjälper till med rådgivning till grupper av företag, personer eller organisationer, från idé till start.

Läs mer om Coompanions rådgivning


Näringslivsavdelningen, Norrköpings kommun

Näringslivsavdelningen arbetar med service och stöd till alla typer av företag och i alla företagets stadier.

Näringslivsavdelningens kontaktuppgifter

Tillstånd

Du som ska starta företag kan behöva ansöka om olika tillstånd beroende på vilken typ av verksamhet du ska bedriva.

Läs mer om tillstånd och regler för:

Bygglov

Livsmedel, alkohol, tobak med mera

Miljö och hälsa

Använda stadens mark

Dukat bord för dig med många olika tillståndsärenden

Behöver du tillstånd inom flera olika områden? Då kan vi erbjuda dig att vid ett och samma möte få träffa handläggare från flera olika områden utifrån ditt behov.

Boka in ditt möte genom att skicka e-post till naringsliv@norrkoping.se

Lån, investering och bidrag

Almi Östergötland - Lån- och riskkapital

För att ett företag ska kunna utvecklas och växa behövs som regel ökade ekonomiska resurser.

ALMI erbjuder riskvillig lånefinansiering, ger råd kring marknadens finansieringskällor och förmedlar riskkapital. ALMI Invest har sju regionalt baserade riskkapitalfonder.

Östergötland | Almi Östergötland

Även bidrag kan vara aktuellt för dig som nyföretagare:

Arbetsförmedlingen – starta eget bidrag

Arbetsförmedlingens stöd riktar sig till dig som är arbetslös och som har förutsättningar för att starta en egen verksamhet. Arbetsförmedlingen kan ge ekonomiskt bidrag under inledningsskedet.

Läs mer om Arbetsförmedlingens stöd för att starta eget


Länsstyrelsen Östergötland – Landsbygdssida

Länsstyrelsen kan i vissa fall ge företagsstöd, till exempel till livsmedelsbutiker på landsbygden och till småföretag i landsbygdsområden. Via Länsstyrelsen kan också innovationsfinansiering ges till företag i tidiga skeden.

Läs mer om landsbygdsutveckling

Läs mer om Länsstyrelsens stöd

Därutöver finns även olika banker och andra finansiärer.

Patent och licensiering

Regler, lagar, bestämmelser och normer kan uppfattas som krångliga. Hur gör man till exempel för att skydda sin idé, sin produkt och sin design?

ALMI företagscenter kan erbjuda övergripande rådgivning kring innovationer.

Innovativ idé | Almi Östergötland

Starta fristående förskola eller annan pedagogisk verksamhet

För att starta fristående förskola eller annan pedagogisk verksamhet krävs ett godkännande och beslut om bidrag enligt skollagen.

Utbildningsnämnden utreder och beslutar om godkännande och bidrag. Kontakta sakkunnig för förskola på utbildningskontoret om du vill veta mer.

Riktlinje för godkännande av och bidrag till fristående förskolor Pdf, 264.4 kB. (Pdf, 264.4 kB)

Riktlinje för bidrag till enskild pedagogisk omsorg Pdf, 538.4 kB. (Pdf, 538.4 kB)

Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi Pdf, 123.8 kB.
(Pdf, 123.8 kB)

Du måste också anmäla vilken lokal ditt företag vill starta och driva verksamhet i enligt miljöbalken.

Läs mer om vad som gäller för undervisningslokaler

Anmäl lokal för skolundervisning och barnomsorg

Från 1 januari 2019 gäller nya regler för huvudmän som bedriver fristående förskola. De skärpta kraven innebär att utbildningsnämnden kommer att bedöma ytterligare omständigheter vid godkännande av ny förskola samt vid tillsyn av fristående förskolor.

Blankett: Ägar- och ledningsprövning av enskild huvudman vid fristående förskola och/eller fritidshem Pdf, 278.1 kB. (Pdf, 278.1 kB)

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping