Upphandlingar

Upphandlingscenter

Upphandlingscenter ingår i Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen och utför i huvudsak upphandlingar av ramavtal gällande olika varor och tjänster åt förbundets medlemmar, Linköpings- och Norrköpings kommun. Upphandlingscenter är också involverad i kommunernas upphandlingar av sociala tjänster, vård- och omsorgsentreprenader/tjänster och LOV-verksamhet. Upphandlingscenter är inte involverad i kommunernas upphandlingar gällande bygg- och markentreprenader och avtal gällande olika hantverkstjänster.

Aktuella upphandlingar

Nedan finner du länkar till respektive bolags samt Samhällsbyggnadskontorets aktuella upphandlingar. Upphandlingarna är grupperade efter upphandlande verksamhet. Välkommen att lämna in ditt anbud.

Kontakt