Beredning för områdes- och landsbygdsfrågor

Beredningen ska följa utvecklingen i kommundelarna och på landsbygderna i Norrköping samt ta initiativ till och bereda frågor till kommunstyrelsen.

Det finns behov av att samordna kommunstyrelsens arbete med områdes- och landsbygdsfrågor. Beredningen tar ansvar för arbetet med dessa frågor och ser till att frågorna inte ramlar mellan stolarna genom att samla det politiska beredningsarbetet till en beredning.

Beredningen för områdes- och landsbygdsfrågor är en sammanslagning av tidigare Områdesdelegation och Landsbygdsråd.

Beredningen för områdes- och landsbygdsfrågor består av följande politiker:

Rådet har stöd från följande tjänstepersoner från kommunstyrelsens kontor: Maria Sjödin-Gustafsson (assistent), Ingela Granqvist (landsbygdsstrateg) och Per Grundtman (enhetschef).

Kontakt
Ingela Granqvist
Kommunstyrelsens kontor