Lokalt ledd utveckling - Leader

Hur utvecklar vi landsbygderna?

Lokalt Ledd Utveckling genom LEADER-metoden (LLU) ger bland annat via EUs landsbygdsprogram möjlighet till projektfinansiering för landsbygdsutveckling. Metoden främjar lokal utveckling genom att privata, offentliga och ideella aktörer samverkar för att utveckla landsbygden lokalt. LLU lyfter fram möjligheterna att utveckla lokala projekt. Tanken är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av dem som bor och verkar i ett område.

Norrköpings kommun ingår i två Leaderområden – Leader Kustlandet respektive Folkungaland.

Leader Kustlandet

Norrköpings kommun ingår i Leader Kustlandet för de geografiska församlingsområdena Kolmården, Västra Vikbolandet, Östra Husby, Jonsberg och delar av S:t Johannes.

Folkungaland

Norrköpings kommun ingår i Folkungaland för det geografiska församlingsområdet Borg.

Kontakt

Norrköpings kommuns förtroendevalda som arbetar med Leader

Kommunstyrelsen har utsett förtroendevalda att representera det offentliga i de olika LAG-områden som Norrköpings kommun medfinansierar.

Folkungaland
Annette Sjöö (ordinarie)
Ingrid Cassel (ersättare)

Kustlandet
Lars-Göran Arvidsson (ordinarie)
Christer Frey (ersättare)

Kontakt
Ingela Granqvist
Kommunstyrelsens kontor