Starta företag på landsbygden

Länsstyrelsen Östergötland
Länsstyrelsen kan i vissa fall ge företagsstöd, till exempel till livsmedelsbutiker på landsbygden och till småföretag i landsbygdsområden. Via Länsstyrelsen kan också innovationsfinansiering ges till företag i tidiga skeden.

Läs mer om Länsstyrelsens stöd för landsbygdsutveckling


Region Östergötland
Region Östergötland kan medverka i, starta och stödja projekt som förbättrar förutsättningar för arbete, boende och företagande på landsbygden.

Region Östergötland prioriterar medfinansiering av projekt som:

  • Stöds av EU-program för landsbygd
  • Stöds av EU-program för fiske/vattenbruk
  • Handlar om utveckling av länets skärgårdsmiljöer

Läs mer om Region Östergötlands stöd för landsbygdsutveckling

Läs mer om att starta företag i Norrköping